Hledají také možnou kombinaci se stavebním odpadem, zkoušejí tyto materiály spojit a vdechnout jim nový smysl, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková. Z výsledného materiálu se mohou vyrábět například dlaždice, střešní krytina nebo okrasné obklady.

"Jako plnivo lze použít třeba písek, kamenný prach nebo rozdrcené cihly. Po smíchání této přírodní složky a plastového recyklátu vznikne plastická hmota, kterou lze teplem vytvarovat do formy různých výrobků. Navíc do receptury umíme přidat nemalé množství zbytků nápojových kartonů zbavených papírové vrstvy, které zatím nachází obtížné využití," uvedl člen výzkumné skupiny Jaroslav Císař.

První fáze výzkumu je již ukončena a na know-how výroby i recepturu byla uzavřena prostřednictvím Centra transferu technologií UTB ve Zlíně licenční smlouva s průmyslovým partnerem, kterým je Plastikářský klastr. První fáze se zabývala kompozity vhodnými do interiérů, jde o materiály nehořlavé a zdravotně nezávadné.

Staré Hurdisky půjdou k zemi. Na jejich místě vyrostou moderní bytové domy
Staré Hurdisky půjdou k zemi. Na jejich místě vyrostou moderní bytové domy

V druhé etapě výzkumu se vědci zaměřují také na výrobky pro venkovní využití, dlaždice nebo venkovní okrasné obaly na květináče.

"Díky možnosti vysokého plnění navrhovaných receptur přírodní složkou, tedy jemnou drtí například ze stavební suti, je výrobek ve venkovních podmínkách stabilní. Navíc se zabýváme nejen ekonomickým, ale také ekologickým využitím druhotných surovin, které by jinak ležely na skládce," uvedla vědkyně Martina Pummerová.

Vědci budou nyní podrobně popisovat navržené receptury, aby měli budoucí výrobci kompletní informace. Jde například o to, kolik let vydrží výsledný produkt na zahradě, jaké maximální množství jednotlivých složek či jak veliké částice přírodní složky mohou výrobci použít nebo jaké zlepšující látky mohou do receptury přidat.

"Vývoj materiálů a technologií respektující principy cirkulární ekonomiky patří mezi klíčové výzkumné směry, kterým se Centrum polymerních systémů věnuje," uvedla mluvčí.