„Jde o komparativní výzkum vnímání virtuální reality dětmi a dospělými,“ popisuje autorka výzkumu Hana Nováková z Fakulty multimediálních komunikací. Redaktor Deníku se výzkumu zúčastnil.

Ovládat můžete gesty nebo hlasem

Jelikož se jedná o výzkum, předně bylo potřeba podepsat Informovaný souhlas účastníka výzkumu. Hned poté už jsem dostal na hlavu brýle Hololens 2.0, které přináší uživateli rozšířenou realitu. To v praxi znamená, že vidíte svět kolem sebe jako normálními brýlemi, ale v prostoru zároveň vidíte hologramy.

„Brýle se dají ovládat gesty nebo pokyny,“ mluví na mě průběžně Hana Nováková.

V hale tak mám možnost vidět kolem sebe galaxie a hvězdy, nebo kostru člověka, svalovou soustavu, či orgány. Na druhém stanovišti už dostávám brýle Oculus Quest, které zabírají celé mé zorné pole. U nich mi asistuje další z výzkumné týmu Martin Kazík.

„Tady máte ovladač. Co vidíte?“ ptá se mě. Když se rozhlédnu, poskočím. Stojím totiž na okraji srázu v pravěku.

„Před sebou byste měl vidět vejce, když se k němu přiblížíte ovladačem (z mého pohledu rukou), měl by se vám ukázat text a animace,“ pokračuje Martin Kazík.

A vskutku, jen co se přiblížím, vejce se začne líhnout v mládě pterodaktyl, zatímco nad hlavou mi létají jeho rodiče. Za mnou mezitím pobíhá malý dinosaurus a chodí velký mravenec. Na posledním stanovišti jsou brýle HTC Vive Pro. I tyto brýle zabírají celé zorné pole a uživatel se může procházet malířským ateliérem Amedea Modiglianiho.

Rozdíly mezi dospělými a dětmi

Po sundání brýlí se usazuji s členkou týmu Markétou Nemeškalovou, která se mě ptá na otázky ohledně mého zážitku.

„Jak dlouho byste řekl, že jste ve virtuální realitě strávil? Jaký jste měl pocit, když jste si brýle sundal? Jak byste hodnotil zážitek?“ jsou některé z jejích otázek. Výzkum se totiž zabývá rozdílem ve vnímání virtuální reality u dětí a dospělých.

„Chceme zjistit, jak vnímají čas strávený ve virtuální realitě děti a jak jejich rodiče, jak vnímají technické bariéry, co umocňuje jejich zážitek a jak se cítí,“ vyjmenovává Nováková.

„Na stánku budeme mít i pokročilé vybavení pro rozšířenou realitu a chceme zjistit, jaký je o ni mezi respondenty zájem,“ dodává. Počet respondentů se podle výzkumného týmu pohybuje v desítkách. Výzkum by měl mimo jiné zjistit, na co si ohledně virtuální reality dát pozor a co nepodcenit.