„Rada schválila tendr, kterým by měla být výměna zkušeností mezi dopravními odborníky v Norsku a naším krajem,“ řekl hejtman Jiří Čunek. Ten plánují předložit Fondu pro bilaterální vztahy, a tak získat potřebné peníze pro tuto zahraniční cestu.

„Chtěli bychom se zaměřit na oblast bezpečnosti silničního provozu, veřejné dopravy a řízení financování a koordinaci v oblasti silničního hospodářství, včetně možnosti využití chytrých technologií,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek.

Zahraniční cesta by měla trvat tři dny.

„Podle toho, jaký je objem té práce, tak by to mělo být asi pět lidí,“ komentoval hejtman Čunek.

Cesta přinese užitečné zkušenosti

Podle něj je cesta důležitá už z toho důvodu, že lidé spravující dopravu Kraje každoročně pracují s více než miliardou korun. Inspirovat by se delegace měla hlavně v hlavním městě Oslu a jeho přilehlých částech.

„Jsou to dvě oblasti, jedna z nich je oblast veřejné dopravy a druhá bezpečnost silničního provozu – jestli například používají spíše retardéry, přechody, či omezení rychlosti,“ rozvedl hejtman Čunek.

Během stáže by tak delegace měla věnovat pozornost i novým možnostem při řízení a provozu silničního hospodářství. Týká se to například efektivního zajištění financování, či nových řešení a způsobů urychlení rekonstrukcí a výstavby silnic. S norskými fondy má Zlínský kraj dobré zkušenosti už z minulých let, a to v oboru zdravotnictví a sociálních věcí.

Náklady má platit Norská strana

„Loni jsme se do těchto norských fondů přihlásili. Cesta byla připravená a našimi pracovníky kvitována velice dobře. Věřím, že tak proběhne i tato,“ dodal hejtman Čunek.

Aby mohl Kraj schválit finální podobu delegace, musí být jím předložený projekt nejprve vybrán a přidělen mu rozpočet. Celou zahraniční cestu má totiž financovat Norská strana.

„Jsou to norské fondy, takže tuto výměnu informací ze sto procent platí Norové. Je to pro nás určitě dobře,“ podotýká hejtman.

Podle Martina Prusenovského z oddělní přípravy a realizace projektů ale delegace není určena výhradně zaměstnancům magistrátu:

„Projektu by se měli zúčastnit také zástupci Ředitelství silnic Zlínského kraje, Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje a Statutárního města Zlín.“

JAKUB PELČÁK