Nehledě na to, že se jedná o kus hezké přírody a té není nikdy dost, zvlášť ve velkém městě. Mnozí si však tohoto neváží, a tak zde vznikla černá skládka.

„Místo se může časem změnit ve smetiště," uvedl Karlík s poukazem na nedovolené odpadiště, které zde před nedávnem vzniklo. „Ta skládka mi vadí, protože se k nám od ní nese zápach," postěžovala si Jana Vítková z nedalekého domu, který s lokalitou skládky přímo sousedí. Stejně jako řadu dalších, i je zajímalo, kdo skládku odstraní a kdo ji založil.

Proto se pozornost obrátila na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína (MMZ). „Náš odbor zajišťuje úklid černých skládek na pozemcích statutárního města Zlína," uvedla za odbor Ivana Chudíčková. Podle ní jsou dle výpisu katastru nemovitostí však vlastníky lesíku v místní části Mokrá Lesy České republiky s. p.

„Na existenci skládky jsme byli upozornění prostřednictvím diskusního fóra na našem webu. Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ obratem kontaktoval majitele pozemku, Lesy ČR. Ten dopisem odpověděl, že komunální odpad urychleně odstraní," doplnil slova Chudníčkové Zdeněk Dvořák, tiskový mluvčí zlínské radnice.

Lesy ČR skládku již odstranily

Všichni tak prstem ukazují na Lesy ČR jako na toho, kdo by tuto skládku měl odstranit.

„Uváděnou skládku Lesy ČR evidují, avšak její původce není znám. Nicméně již začátkem tohoto týdne Lesy ČR na vlastní náklady skládku odstranily," uvedl tiskový mluvčí podniku Zbyněk Boublík. Podle něj bohužel zamezit vzniku těchto skládek není možné, záleží na chování lidí, jak přistupují ke svému okolí.

„V místech instalujeme cedule upozorňující na zákaz skládky a provádíme pravidelné kontroly. Nicméně někteří lidé tato upozornění nerespektují," postěžoval si na chování některých občanů Boublík.

Jak uvedl, skládky vznikají v okolí města Zlína především v oblastech s chatařskými a zahrádkářskými koloniemi a v neposlední řadě také v blízkosti občanské zástavby.

„Naší snahou je likvidovat případné skládky ihned na počátku, aby nedocházelo k jejich rozšiřování. Lesy ČR jednají i s příslušnými obcemi, případně obcemi s rozšířenou působností. V případě skládky velkého rozsahu spolupracují i s Policií ČR.

„V případě výskytu většího množství skládek se náklady jejich odstraňování mohou pohybovat až v řádech stovek tisíc Kč, běžně jsou tyto náklady v desítkách tisíc. V roce 2013 máme v plánu na likvidaci černých skládek částku 600 tisíc korun," uzavřel Boublík.

Jeho slova doplnila Ivana Chudíčková z odboru životního prostředí zlínské radnice.

„Problematika černých skládek je na našem odboru řešena již několik let," uvedla. Podle ní v roce 2012 bylo v rámci úklidu černých skládek na území města Zlína odklizeno cca 55 tun odpadu.

„Jednalo se především o bioodpad, stavební suť a velkoobjemový odpad." Přesto podle jejích slov počet lokalit s výskytem černých skládek je stále dost vysoký, ale objem odpadu odklizeného z těchto lokalit se postupně zmenšuje.

Do úklidu investují statisíce korun

„Je to především způsobeno mobilními svozy odpadů na území města a ekologickou výchovou občanů," prozradila.

Úklid černých skládek na správním území města zabezpečují Technické služby Zlín. Že se nejedná o žádnou levnou záležitost, potvrzují i následující částky. „Například v roce 2012 činila celková částka na úklid černých skládek 245 799 korun," uvedla referentka životního odboru magistrátu.

Pokud je znám zakladatel černé skládky, je s ním podle slov Chudíčkové vedeno správní řízení a ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa, se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku a může mu být uložena pokuta do výše 50 000 Kč.

Jak také uvedl tiskový mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák, město apeluje na občany, aby tyto černé skládky nezakládali.

„Do této lokality nechává město přivézt osmkrát ročně velkokapacitní kontejnery, které jsou vhodné pro vyhození právě tohoto odpadu," doplnil mluvčí radnice. „Já zde tyto kontejnery vidím akorát na podzim a na jaře," prozradila na závěr jedna z místních obyvatelek Věra Perútková. Uvítala by je zde častěji.