Aplikaci se sjednocenými daty prý vítají jak soukromí investoři a podnikatelé, tak i soukromé osoby

„V praxi to znamená, že tento jeden portál umožní, aby si uživatel, který navštíví adresu www.juap-zk.cz, mohl z pohodlí jednoho místa prohlédnout územní plány měst a obcí, které jsou zpracovány přehledným způsobem do jednotné podoby,“ uvedl ředitel krajského úřadu Vladimír Kutý. Poznamenal, že výhodnost unifikace výrazových prostředků bude markantní zejména ve chvíli, kdy bude mít svůj územní plán tímto způsobem zpracováno všech 305 obcí Zlínského kraje, což by odhadem mělo být do roku 2015.

„Nicméně už nyní užitečnost aplikace vítají soukromí investoři, podnikatelé i další uživatelé,“ konstatoval Kutý. V současné době už má takto moderně zpracovaným územním plánem dvaašedesát obcí Zlínského kraje, dalších sto jej má rozpracovaný.

Mezi ty, kteří už mají plán hotový, patří například obec Držková na Zlínsku. „Pro obec je zařazení do tohoto systému určitě přínosem. Pokud by si na základě toho vyhlédl obec nějaký investor, určitě budu pro. Měl by tomu být nakloněný každý starosta. Přilákat do obce turisty a investory je důležité,“ řekl nový držkovský starosta Jan Chudárek. Hotový plán mají mimo jiné už i obce Hvozdná, Bratřejov, Bojkovice či Vsetín.

Cílem vytvoření jednotného systému je odstranění problémů vyplývajících z izolovaných řešení a používání různých referenčních mapových podkladů.„Další výhodou by měly být jak finanční tak personální úspory a to právě díky hromadnému zpracování a následnému spravování dat na jednom místě,“ poznamenal Kutý.„Velmi si vážíme tohoto ocenění, protože je za ním veliké úsilí našich specialistů, ale také vynikající spolupráce s městy a obcemi Zlínského kraje,“ zmínil ředitel.

Úspěch jej těší o to víc, že v roce 2007 odstartoval tento projekt v šesti krajích České republiky, ale všechny od něj postupně odstoupily kvůli náročnosti realizace a jen Zlínský vytrval.Na projektu spolupracovali lidé z odboru územního plánování a stavebního úřadu ve spolupráci s informatiky krajského úřadu.

„V soutěži uspěl portál v konfrontaci s dalšími významnými hráči na trhu informačních technologií a územního plánování jak z oblasti veřejné, tak i soukromé sféry,“ sdělila Helena Mráčková z tiskového oddělení Zlínského kraje. Cenu v Praze převzal ředitel krajského úřadu Vladimír Kutý za účasti představitelů Ministerstva vnitra ČR.