OTROKOVICE

Starosta Jaroslav Budek (ČSSD): Podařilo se nám pro obyvatele udělat to nejvýznamnější: zrušit poplatek na severovýchodní části obchvatu Otrokovic. Také jsme se zavázali, že se nebudou zvyšovat místní daně a poplatky, a to je pravda. Zachováváme nulovou toleranci hazardu. Slíbili jsme i navyšování parkovacích míst, stalo se.

Měla být provedena revitalizace sportovní haly na Baťově, děje se. Podpořili jsme výuku cizích jazyků na ZŠ rodilými mluvčími, zřídili jsme komise pro místní části. Zřízení lékařské pohotovosti je v počátku, v rozpočtu na to máme 3 miliony. Garantujeme i podporu kultury a sportu, podpoříme spolkovou činnost.

Za opozici: Vlastimil Bukovjan (TOP 09, nezávislý kandidát): Podařilo se sice prosadit zrušení poplatku na obchvatu, ale na druhou stranu se už mohlo dávno kopnout do země kvůli stavbě jihovýchodní části. Možná vedení města mělo více tlačit na ministerstvo, snažit se stavbu prosadit. Také se nepovedlo zabránit rozšiřování průmyslové zóny Napajedel směrem k Otrokovicím. Nedaří se vyřešit zápach v části Baťov. Oprava sportovní haly je šitá horkou jehlou, nemusela tak zatížit rozpočet.

ZLÍN

Primátor Miroslav Adámek (STAN): Snažíme se, aby se toho povedlo co nejvíce. Investujeme do dopravní infrastruktury, největším počinem je rekonstrukce ulice Mostní. Investujeme do škol, do technického stavu, ale i do vybavení. Velkým pozitivem jsou bezpečnostní opatření, školy a školky jsou napojené na MP Zlín, vstup je přes čipy.

Investujeme do sportovišť, vyrostl multifunkční areál pro Jižní Svahy, modernizuje se plavecký areál na Hradské i Stadion mládeže. A nezapomínáme na chodníky, parkování, MHD, parky a další zeleň. Podařilo se snížit cenu vody od roku 2018.

Za opozici: Miroslav Kašný (KDU-ČSL): Zlín je z ptačí perspektivy krásné a fotogenické město. Zblízka ovšem člověk vidí zásadní problémy. Strategický rozvoj se už před lety zastavil. Chybí větší dynamika v přípravách dopravních staveb (obchvat Zálešné, dopravní terminál).

Každého návštěvníka zarazí neutěšený stav nejrůznějších objektů (Velké kino, tržiště Pod Kaštany, budova soudu). Ve špatném stavu jsou zimní i fotbalový stadion, sportovní hala a další sportoviště. Závažným problémem je doprava, parkování, život v památkové zóně… To vše je třeba neprodleně řešit. Proč se v době ekonomického rozvoje nedaří ve Zlíně více investovat? Chybí koncepce?

BRUMOV-BYLNICE

Starosta Zdenek Blanař (KDU-ČSL): Naším nosným programem bylo dodělat přestavbu bývalé základky na bytový dům. Chtěli jsme jej přednostně pro seniory a povedlo se. Pokračujeme v realizaci cyklostezky Bečva VláraVáh až po hranici se Slovenskem. Jsme blízko realizace další části. Dokázali jsme opravit řadu chodníků, soustředili jsme se i na zateplení městských objektů. Na příští rok nám zbývá dokončit řadu úkolů. Řada lidí se ale stěhuje pryč, město se trochu vylidňuje.

Za opozici: Milena Kovaříková (ČSSD: Nepodařilo se zabránit vylidňování ani vyřešit letitý problém zásobování pitnou vodou v Sidonii. Nepovedlo se rekonstruovat smuteční síň ani vyjednat záchranu historického pivovaru. Je ale třeba ocenit přestavbu bývalé školy na bytový dům, připravení lokality na výstavbu domů v ulici Slunečné a realizaci cyklostezky.

NAPAJEDLA

Starostka Irena Brabcová (ANO): Podařilo se schválení nového územního plánu. Naplňování volebního programu je v souladu se strategickým plánováním města. V oblasti vzdělávání jsme docílili na 2 ZŠ a také MŠ vybavení na vysoké úrovni jak v materiální oblasti, tak ve vzdělávací sféře, včetně nabídky mimoškolních aktivit. V oblasti sociální zabezpečujeme všechny nezbytné služby. Jsou připraveny projekty na podporu sociálního bydlení. Je obnoveno kino, nabídka kulturních akcí je na vysoké úrovni. Podporujeme výstavbu domů i projekty na rozvoj průmyslu a obchodu, výstavbu válcovny Fatra. Dokázali jsme ušetřit peníze. Na základě ankety mezi lidmi chceme vybudovat v příštích letech krytý bazén.

Za opozici: Denisa Kalmárová (ČSSD): Co se nepovedlo, nemůžu objektivně posoudit. Co nás asi všechny mrzí, je, že se nic neudělalo s Klubem kultury, historickou památkou. Kritizuji, že jsme se tím nikdo řádně nezabývali. Budova chátrá. Jsem ráda, že se podařilo prosadit klub pro mládež. Také se plánuje dopravní hřiště na ZŠ. SLUŠOVICE

Starosta Petr Hradecký (Sdružení nezávislých kandidátů): Měli jsme dva hlavní cíle. Udržet zavedené a rozšiřovat nové služby zaměřené pro rodiny s dětmi a podpořit společenské a sportovní spolky. Provoz Nízkoprahového centra, Komunitního centra pro rodinu a otevření mikrojeslí. Z důvodu finanční náročnosti se nepovedlo v zastupitelstvu prosadit rekonstrukci víceúčelové budovy. Zmodernizovali jsme sportovní areál. Druhým cílem bylo zlepšit prostředí města. Na příští rok plánujeme rekonstrukci sokolské zahrady. Investujeme do chodníků. Obnovili jsme dvě dětská hřiště a na další se chystáme. Hledáme nové možnosti využití dostihového areálu občany města a chceme doplnit současné aktivity golf a dostihový sport.

Za opozici: Ze zastupitelů, které se redaktorce Deníku podařilo zastihnout, se nikdo k tématu nechtěl vyjádřit.

VIZOVICE

Místostarostka Alena Hanáková (STAN): Jsem přesvědčena, že se zastupitelstvu povedla řada investičních věcí nebo, lépe řečeno, velkých věcí. Udělali jsme parkoviště v centru města, vzniklo hřiště za budovou školy, opravili jsme kulturní dům. Také minimálně ze dvou třetin je uděláno nové osvětlení ve městě, provedla se i oprava kuchyně ve školce, budova má i novou střechu. Investice v letech 2015, 2016, 2017 jsou zatím ve výši kolem 60 milionů. Řada projektů ještě čeká na realizaci. V roce 2015 se nám například podařila revitalizace centra za celkem 6,3 milionu. V dalším roce jsme rozšířili kamerový systém, udělali cestu k rodinným domům Pod Háj. Letošek se nesl ve znamení chodníků v ulici Školní za 1 milion, opravy místních komunikací za 957 tisíc či rekonstrukce osvětlení za 6,1 milionu korun.

Za opozici: Elen Macháčková (Nestraníci): Hodně věcí z plánu je doděláno. Bohužel se zatím nepodařilo například vyhovět přání ředitelky školy, což je přání i nás všech ostatních, aby tam byl výtah. Snažili jsme se získat dotace, ale zatím se to nepodařilo. Další záležitostí, které je potřeba se věnovat, je udělat vzdělávací centrum ve škole. Koupaliště je pak plánované na příští rok. Mělo by vzniknout v místě stávajícího. Další věcí, hodně zásadní, je, že byly dokončeny rozsáhlé opravy kulturního domu. Myslím, že vedení města opravdu za nynější volební období není příliš co vytknout.