Navýšení ceny je způsobeno globální situací na trhu s energiemi.

„Cena tepelné energie je v porovnání s loňským rokem vyšší, přesto centrální zásobování teplem zůstává jedním z nejekonomičtějších způsobů vytápění. Na rozdíl od řady jiných měst, které jsou při výrobě tepla závislé převážně na plynu, se v případě Otrokovic nejedná o dramatické navýšení, protože v Otrokovicích je zdrojem tepla převážně uhlí. Díky tomu jsme se dokázali dohodnout s Teplárnou Otrokovice na ceně tepla, která je v porovnání s jinými městy na spodní hranici aktuálních cen,“ uvedl Tomáš Morys, jednatel obchodní společnosti TEHOS, která dodává tepelnou energii pro vytápění a přípravu teplé vody pro 5 600 domácností a celou řadu dalších objektů v Otrokovicích.

Vít Kadlčík, kaplan v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.
Nemocniční kaplani jsou v nemocnici stále žádanější, v KNTB působí čtyři

„Děje se tak prostřednictvím distribuční sítě, která je v majetku společnosti TEHOS, a o kterou se musí starat, aby byla funkční a spolehlivá,“ doplnila mluvčí radnice Lenka Vaculová.

„Nejsme pouhým dodavatelem, ale distributorem, který má vlastní energetické zařízení, kterým se tepelná energie dopravuje, transformuje a dodává odběrateli. Bez tohoto zařízení by nebylo možno dodávku tepla odběrateli uskutečnit,“ vysvětlil Tomáš Morys.

Výsledná cena za rok 2022 bude až příští rok

„Naše distribuční síť má 15 kilometrů horkovodních rozvodů a více než 200 předávacích stanic, které dispečersky řídíme prostřednictvím vlastní komunikační sítě. Ročně do oprav a údržby tohoto zařízení musíme investovat částky v jednotkách milionů korun, abychom zajistili dodávku tepla všem odběratelům a nedocházelo k havarijním stavům,“ uvedl Morys s tím, že v letošním roce TEHOS investoval například tři miliony korun do výměny řídicích systémů předávacích stanic, které řídí vytápění a dodávky teplé vody v domech.

Svatý Hostýn, 22. prosince 2022.
Brdo či Hostýn. Silvestrovské a předsilvestrovské výšlapy jsou za dveřmi

Další peníze vynaložil na opravu a výměnu strojních částí předávacích stanic či výměnu čerpadel, či na opravy související s provozem a běžnou údržbou.

„Cenu tepelné energie pak musíme kalkulovat v souladu s platnými cenovými předpisy a zákony. Je takzvaně věcně usměrňovaná, lze do ní tedy promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. Distribuční síť v rukou městské společnosti pak pro uživatele představuje záruku, že cena tepelné energie nebude zbytečně navyšována a zároveň bude pravidelně investováno do oprav a údržby tak, aby byla zachována spolehlivost a bezpečnost dodávek tepla,“ zdůraznil Morys.

Otrokovičtí radní, jakožto jediný společník TEHOSu, schválili předběžnou cenu tepla na svém prosincovém zasedání.

„Výsledná cena tepelné energie roku 2022 bude známa až začátkem roku 2023 po provedení její výsledné kalkulace,“ dodala Lenka Vaculová.