Ve Zlíně je tepelná energie, sloužící k vytápění i ohřevu teplé vody, vyráběna spalováním severočeského uhlí a biomasy v účinných zařízeních kombinovaně vyrábějících i elektrickou energii.

A právě velké výkyvy v cenách elektrické energie spolu s rostoucími cenami emisních povolenek a dalších vstupů vedly výrobce - společnost Teplárna Zlín - k navýšení předběžných cen bez daně v rozmezí od 22 do 29 procent podle druhu teplonosné látky.

Teplo Zlín proto od 1. ledna 2024 zvýší své předběžné ceny, a to o zhruba 19 procent. Konečné ceny odběratelům navíc ještě nepříznivě ovlivní schválené navýšení daně z 10 na 12 procent.

Sad Svobody by měl být do roku 2026 revitalizován
Obyvatelé Zlína by se do roku 2026 mohli dočkat obnovy sadu Svobody

„Jasně si uvědomujeme, že nové ceny představují nepříjemný zásah do rozpočtů našich občanů, vždyť služeb centrálního zásobování ve Zlína využívá bezmála polovina obyvatel. Město Zlín od své společnosti nepožaduje maximalizaci zisku, ale klade důraz zejména na kvalitu poskytovaných služeb a cenovou stabilitu. Přesto ale bylo nezbytné přiměřeně reagovat na negativní vývoj v cenách vstupů,“ řekl náměstek primátora Miroslav Chalánek.

Podle Pavla Mačáka, ředitele Teplo Zlín, spotřeba domácností v posledních dvou letech trvale klesá.

„Což jistě do značné míry dopady zdražování zmírňuje. Nadále budeme podporovat veškerá úsporná opatření, ke kterým naši odběratelé přistoupí. Díky propracovanému dispečerskému řízení, s možností individuálního nastavení topných parametrů prakticky pro každý dům, k tomu máme potřebné možnosti. Naše společnost je nepřetržitě k dispozici pro to, aby provedla úpravy, o které si naši zákazníci zažádají,“ doplnil ředitel.