Dobročinný obchůdek Dotek pořádá s Fakultou humanitních studií Univerzity Tomáše Bati a za podpory Nadace Divoké husy II. dobročinný bazar. Zváni jste na něj od 13. do 15. listopadu do Univerzitního centra.

„Akce není určena jen pro studenty a zaměstnance univerzity, ale i širokou veřejnost," upozornila koordinátorka obchůdku Veronika Olejníková. Kromě toho, že mohou lidé na místo nepotřebné, ale funkční a čisté věci přinést, mají možnost si v prostorách univerzity i něco zakoupit. Také tím pomohou sesbírat organizátorům co nejvyšší částku, která poslouží na nákup kompenzačních pomůcek, holí, vozíčků a speciálních ošetřovacích pomůcek. Zapůjčeny pak budou rodinám starajícím se o své blízké v domácím prostředí.

Dobročinný bazar se uskuteční 13. a 14. listopadu od 9 do 15 a 15. listopadu od 9 do 13 hodin. (hed)