„Jde o informační techniku a software za zhruba 2,2 milionu korun, které umožňují 3D simulaci mimořádných událostí. Je to jedna z částí zakázky za téměř 4 miliony korun na dodání vybavení pro vzdělávací a výcvikové středisko. V rámci této zakázky záchranářům pořídíme a předáme také nábytek a kamerový systém,“ řekl hejtman Jiří Čunek.

V nedávno dokončené nástavbě vzdělávacího a výcvikového střediska za téměř 33 milionů korun vznikla školicí místnost až pro 80 osob, pracoviště pro multifunkční resuscitační trenažér či výcviková počítačová místnost.

Sloužit budou k proškolování větší skupiny osob i nácviku specifických dovedností nezbytných pro řešení mimořádných událostí.