Objekt plánuje rozšířit o třetí nadzemní podlaží, kde mimo jiné vzniknou školicí místnost až pro osmdesát osob, pracoviště pro multifunkční resuscitační trenažér či výcviková počítačová místnost.

„Současná školicí střediska, kterými disponují krajští zdravotničtí záchranáři, jsou spíše menší. Nově vzniklé prostory umožní proškolování větší skupiny osob i nácvik specifických dovedností a spolupráce složek Integrovaného záchranného systému nezbytných pro řešení mimořádných událostí,“ vysvětlil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Dodavatel stavebních prací bude vybrán ve veřejné zakázce, jejíž zahájení schválila na svém pondělním jednání krajská rada.

Hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v korunách bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí bezmála 24 milionů korun bez DPH. Akce je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu.

Termín výstavby se v současné době předpokládá od června 2018 do dubna 2019.