Zlínští strážníci řešili řadu mimořádných událostí a pomáhali obyvatelům Zlína, kteří se dostali do potíží. Místa, kde hrozilo ohrožení života a zdraví osob v důsledku přívalového deště, hlídali a blokovali služebními vozidly.

Na řešení krizové situace se podíleli ve spolupráci se zlínskými hasiči, se Správou a údržbou silnic Zlínska a Bezpečnostní radou města Zlína.

„Za celou radu města děkuji všem složkám Integrovaného záchranného systému včetně Městské policie za výbornou práci v rámci ochrany a pomoci obyvatelům města. Musím říci, že jsem rád, jak profesionálně jednotlivé složky konkrétní situace řešily,“ řekl primátor Jiří Korec.