Mezi prvními, kde několik skupinek vyrazilo do ulic už na Nový rok, bylo město Kroměříž.

„Pár jich začalo už včera v předstihu, ale předpokládám, že mnozí další u nás využijí termínů až do 15. ledna,“ řekl v pondělí 2. ledna Deníku koordinátor Tříkrálové sbírky v Kroměříži Martin Provazník.

Tříkrálové družiny na Zlínsku mají v plánu letos koledovat pro potřebné od 2. do 8. ledna. Záštitu nad akcí tam převzal náměstek primátora města Zlín Vojtěch Volf.

V Uherském Hradišti naplánovali letos slavnostní zahájení tříkrálového koledování na středu 4. ledna.

„Průvod se tam na obchůzku centrem města vydá ve 13 hodin od sídla Charity na Velehradské třídě,“ informoval projektový manažer Charity Uherské Hradiště a zástupce ředitele Dalibor Jirásek. Centrem města trasa povede Prostřední ulicí se zastavením na Mariánském náměstí, na faře a cílem bude radnice. Tam mudrce z Dálného východu přivítá zhruba ve 14 hodin hradišťský starosta Stanislav Blaha.

V jednotlivých obcích na Uherskohradišťsku budou koledníci v ulicích vidět především v sobotu 7. ledna.

„V tento den bude také ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti mše svatá v 8.30 hod. a poté P. Josef  Říha uherskohradišťským koledníkům požehná. Skupinky Tří králů však budou obce a města obcházet v celém období od 1. do 15. ledna,“ upřesnil ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš s tím, že tamní Charita hodlá použít výtěžek sbírky na přímou pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi, na materiálně technické dovybavení charitních domovů pro seniory a  vybudování dobíjecích elektro stanic pro automobily terénních služeb.  V rámci zahraniční humanitární pomoci potom na poskytnutí kompenzačních pomůcek pro potřebné na Ukrajině,“ nastínil využití Tříkrálové sbírky manažer Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek.

Sbírku je možné podpořit také on-line koledou a finanční dar zaslat na účet č. 66008822/0800 s uvedení variabilního symbolu 777970081. Kromě toho bude umístěna tzv. „pevná kasička“ ve Stanclově lékárně na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, kde budou moct lidé přispívat v průběhu celého tříkrálového koledování až do 15. ledna 2023 a přispět lze také prostřednictvím QR kódu.

Silvestrovské setkání na Velké Javořině, 31.12. 2022
VIDEO: Tisíce lidí na Javořině si připomněly 30 let od rozdělení Československa

V Uherském Brodě a okolních obcích zahájí Tříkrálové koledování v pátek 6. ledna ve 14.45 hodin v tamním farním kostele. Skupinky koledníků mají chodit po městě Komenského do 8. ledna, případně ještě také v sobotu 14. ledna.

Skupinky dětí v oblecích tří králů, se zapečetěnými kasičkami s logem Charity Vsetín, vyrazí na obchůzku ve Vsetíně i v přilehlých obcích, v pátek odpoledne 6. ledna a v sobotu, 7. ledna, v dopoledních hodinách.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je již tradičně určen především na pomoc nemocným a handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším, jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Její část je každoročně určena také na humanitární pomoc v zahraničí,“ prozradila koordinátorka Tříkrálové sbírky ve Vsetíně Eva Šafaříková.

Tříkrálová sbírka, která se zrodila v olomoucké arcidiecézi, je nejrozsáhlejší dobrovolnickou akcí v České republice. Je to symbol dobré vůle a ochoty pomáhat, který se během několika let rozšířil napříč republikou, a dodnes dokazuje, jak významné postavení jí náleží.