Slušovice například chtějí za 10 milionů korun opravit dostihový areál. Kvůli nejasným předpisům ale netuší, jestli dostanou z EU na rekonstrukci dotaci 85 nebo jen 40 procent. „Dozvěděli jsme se, že náš projekt může spadnout do režimu veřejné podpory, kvůli tomu, že se při dostizích vybírá vstupné a získáme tak maximálně čtyřicet procent dotace,“ postěžoval si na nejednoznačné podmínky starosta Slušovic František Pavelka. Obyvatele Slušovic komplikace, které mohou pozdržet, opravu netěší. „Bylo by mi líto, kdyby areál dál chátral. Vždyť já jsem ho pomáhal stavět jako družstevník. Odpracovali jsme na něm spousty brigád,“ řekl František Matyák ze Slušovic.

Nad složitými žádostmi o dotace EU kroutí hlavou i starosta obce Lukoveček Miroslav Krajča. „Vyplňování dotazníků je komplikované. Malá obec jako my na to nemá lidi. Projekt většinou zadáváme firmě, která nám ho zpracuje. To stojí samozřejmě finance,“ uvedl starosta. Lukoveček například zaplatil v loňském roce 300 tisíc korun za projekt, který neuspěl. „Určitě bychom přivítali plošné rozdělování peněz. Nebylo by špatné, kdyby byly finanční prostředky přidělovány obcím přímo bez jakýchkoliv dotací,“ navrhl.

Předseda regionální rady a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš o problémech s tiskopisy i rozdělováním peněz z EU ví. „My teď po prvních zkušenostech budeme dělat revizi celého systému. Zkušenosti získáme právě i prostřednictvím těchhle kritických hlasů. Budeme se snažit maximálně snížit administrativní zabřemeněnost,“ slíbil změny k lepšímu. Má k nim dojít do dvou let.

Přípravou a zpracováním žádostí o dotace z Evropské unie se ve Zlínském kraji zabývá řada soukromých firem. „Zájem obcí o zpracování projektů je v tomto roce vyšší než v minulých obdobích. Letos jsem už zpracoval pro obce tři projekty, které se týkaly rekreační funkce lesů a výsadby nových krajinných struktur. Zatím společně čekáme, jak to dopadne,“ usmál se Jan Miškeřík ze společnosti Eurofes.

Martin Lavay