„Už nyní je možno požádat příslušný obecní úřad podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta. Ta se koná ve dnech 11. a 12. ledna příštího roku. Případné druhé kolo připadá na 25. a 26. ledna," informoval Karel Švehlík, vedoucí správního oddělení zlínského magistrátu.

Zájemci mohou podat žádost v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky. Doručit ji mají nejpozději sedm dnů před samotnou volbou prezidenta. Při osobním podání se sepíše úřední záznam.