Léčbu – hemodialýzu – lze poskytovat v odborném středisku, v nemocnici nebo i v domácím prostředí. Domácí hemodialýzu preferují pacienti, kteří chtějí vést aktivní soukromý i pracovní život a zároveň jsou schopni převzít zodpovědnost za svoji léčbu. 

Při domácí dialýze si pacient provádí očištění krve pomocí dialyzačního přístroje, který má doma. Moderního trendu využívá stále více lidí. „Za zvýšeným zájmem pacientů o domácí hemodialýzu je hlavně možnost provádět léčbu v domácím prostředí, pacient si zvolí den i čas, kdy se bude dialyzovat “ vysvětluje primářka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Ostravě Iveta Dudková. 

V současné době je v Česku přibližně 80 pacientů, kteří si krev přístrojově čistí doma. Podle slov ředitele sítě B. Braun Avitum Martina Kuncka je v síti těchto dialyzačních středisek ve Zlínském a Moravskoslezském kraji dohromady sedm pacientů v tomto režimu. A jde o trend, který je v Česku na vzestupu a je třeba ho podporovat.

Mimo zjevných sociálních výhod má tento způsob ošetření i nesporné medicínské benefity. „Častější dialýza pomáhá lépe udržovat stabilitu vnitřního prostředí, nedochází tak k velkým výkyvům hladin odpadních látek v krvi, je vyrovnanější tekutinová bilance, což má pozitivní efekt na hodnoty krevního tlaku a lépe se daří kontrolovat hladinu draslíku a fosforu,“ vysvětluje Iveta Dudková. 

Nejtěžší je přijmout zodpovědnost za svou léčbu 

Zkušenosti s domácí dialýzou má 62letý Jaromír Chamrád. V únoru 2020 byl pro terminální selhání ledvin zařazen do chronického dialyzačního programu a na dialyzační středisko docházel třikrát týdně na pět hodin. 

Časově náročný léčebný režim jej po roce léčby přivedl k rozhodnutí přejít na domácí hemodialýzu. „Technicky nejobtížnější je napíchnutí jehly, které mi provádí manželka. Psychicky nejnáročnější pak bylo přijmout odpovědnost za správné provedení ošetření. Oboje se daří a já jsem maximálně spokojený především proto, že jsem mnohem svobodnější,“ popisuje Jaromír Chamrád.

Transplantací ledvin bylo vloni nejvíc v historii 

Dialýza přichází na řadu v okamžiku, kdy ledviny selžou. A ruku v ruce s ní v optimálním případě také transplantace. V roce 2022 bylo v ČR transplantováno nejvíc ledvin v historii, celkem 520 orgánů od zemřelých i žijících dárců. Z toho 45 v Transplantačním centru ve Fakultní nemocnici Ostrava. „Jsem nesmírně rád, že jsme se vrátili k předcovidovým číslům, a hlavně k růstovému trendu. Podařilo se nám dobře nastavit kooperace s dárcovskými nemocnicemi, pacienti, které na čekací listinu připravují dialyzační střediska, byli výborně připravení,“ vysvětluje příčiny vedoucí lékař centra Pavel Havránek. 

Česká republika patří k evropské špičce

V Evropě patří ČR mezi 43 sledovanými zeměmi mezi ty nejlepší a i rok 2023 začal z hlediska počtu transplantací velmi dobře. Zatímco v lednu 2022 bylo v Česku transplantováno celkem 22 ledvin, letos bylo v prvním měsíci roku pacientům již transplantováno celkem 33 orgánů. 

V Česku žije podle odhadů 350 až 400 tisíc lidí s diabetem a s onemocněním ledvin. Velkou část z nich ale statistiky nezachytí, protože o nich lékaři nevědí, nebo jim v časných stádiích nepřikládají velký význam.

Bezplatné vyšetření v Nefrologické ambulanci B. Braun Avitum Uherský Brod
Na 9. března připadá Světový den ledvin. Otevřeny budou dveře všech dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí. Bezplatně a bez objednání může kdokoliv přijít mezi 8 a 15 hodinou na preventivní vyšetření ledvin. V rámci preventivní prohlídky zdravotníci změří tlak, zjistí hladinu cukru, vyšetří moč a budou zjišťovat rodinnou anamnézu.

Naprosto klíčová je prevence. Kromě diabetu jsou hlavními rizikovými faktory hypertenze, obezita a ateroskleróza. Z toho jasně vyplývá, že klíčový je životní styl. Tedy pohyb, přiměřené množství a dobrá skladba jídla, pitný režim, omezení alkoholu, žádné kouření a také nadužívání léků.