Člen výběrové komise a starosta Jasenné Pavel Machovský potvrzuje, že po pěti letech činnosti MAS se zájem o dotace pro venkov zvyšuje.

Zatímco vloni bylo přihlášeno 13 projektů za celkem 9,3 milionu, letos už to bylo 17 projektů za 12,9 milionu. Celková výše požadované dotace všech žadatelů je 6,6 milionu, rozděleno však může být pouze 3,8 milionu Kč.

Mezi velmi zajímavé projekty patří projekty obcí na obnovu chodníků nebo dětského hřiště, modernizace budov, nákup strojů pro zemědělce, ale i obnova multifunkčního sálu nebo využití moderní technologie mírné osmózy při sanaci zdiva historické budovy. Nejvýznamnější skupinou žadatelů jsou zemědělci, za nimi následují neziskové organizace.

„Zájem překonal očekávání. Dotace pro rozvoj venkova by mohly být několikanásobně vyšší, a přesto nebudou stačit na pokrytí potřeb," dodal manažer Petr Žůrek. (hed)