Kvůli nadále přetrvávajím a narůstajícím počtům onemocnění chřipkou na Zlínsku i Kroměřížsku proto ponechala krajská hygiena v Kroměřížské nemocnici a v Krajské nemocnici T. Bati v platnosti zákaz návštěv.

„Samozřejmě evidujeme výjimky, kdy se po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem daného oddělení může striktně zdravý člověk podívat za svým hospitalizovaným příbuzným,“ uvedl Jozef Macko, náměstek pro léčebně preventivní péči KNTB a dodal, že by však mělo být v zájmu příbuzných, aby k nemocnému hospitalizovanému člověku „nezanesli“ další infekci nebo viry.