Památka, kterou má ve správě Muzeum regionu Valašsko, se veřejnosti otevře letos na podzim. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé výstavy, tradiční akce i novou moderně pojatou stálou expozici. Souběžně se zámkem prošel obnovou také přilehlý park.

Empírový zámek z 19. století, kterým ročně projde kolem 25 tisíc návštěvníků, potřeboval zásadní opravu jako sůl.

„Objekt už byl ve velmi neutěšeném stavu. Podepsal se na něm čemž se podepsal zub času a především hodně nešťastný způsob oprav, které se zde udály ve druhé polovině minulého století,“ uvedl ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek.

Dokončení oprav zpozdil covid

Stávající rekonstrukce zámku odstartovala na začátku roku 2019. Stavební práce měly být původně hotové už letos v únoru, dodavatelská firma ale nabrala zpoždění kvůli problémům s covidem. Řemeslníci tak s opravami finišují až v těchto dnech.

„Stavební část by měla být dokončená v květnu. Hned po kolaudaci, můžeme začít s instalací mobiliáře a stěhováním předmětů z dočasného místa uložení. Souběžně budeme řešit nové expozice a výstavní prostory,“ přiblížil Vitásek.

Bojovali s vlhkostí, oříškem je výtah

K zásadním bodům rekonstrukce patřilo odstranění vlhkosti v přízemí zámku. To zajišťují nové podlahy odvětrávané skrze staré historické komíny a speciální technologie zvaná reverzní osmóza. Kompletně se měnila také zastaralá elektroinstalace, jež musí nyní zvládnout i řadu multimediálních „vychytávek“ v nové stále expozici. Dokončené už jsou moderní depozitáře pro uložení sbírkových předmětů.

Asi největším oříškem se však podle pracovníků muzea ukázalo být vybudování výtahu. Jeho umístění musela schválit státní památková péče a ani stavebně nejde o jednoduchou práci.

„Jsme ale moc rádi, že výstavní prostory v patře teď budou pohodlně dostupné i návštěvníkům se zdravotním hendikepem,“ řekl vedoucí provozního oddělení Muzea regionu Valašsko Jan Marek.

Historie regionu, sklo i gobelíny

Muzeum regionu Valašsko plánuje v opraveném zámku stálou expozici, která přiblíží historii regionu z pohledu různých oborů lidského vědění.

„Bude využívat moderních technologií a další současné trendy. Tradice skla a gobelínů dostane prostor v dílčích výstavách, kde budeme moci ukázat více z našich bohatých sbírek, než v případě dlouhodobé expozice,“ vysvětlil ředitel muzea Tomáš Vitásek.

Přesný termín znovuotevření zámku prozatím muzeum nestanovilo, mluví s o listopadu tohoto roku. Cena rekonstrukce zámku Kinských činí 118,7 milionu korun. Z toho 72,7 milionu korun pokryje evropská dotace, zřizovatel muzea a majitel památky Zlínský kraj zaplatí 41,7 milionu. Muzeum regionu Valašsko se podílí částkou 4,2 milionu korun.

V parku vysázeli 150 stromů a keřů

Souběžně s opravou zámku proběhla koncem zimy a začátkem letošního jara také obnova přilehlého parku.

„Nechali jsme si zpracovat dendrologický průzkum, který určil k ošetření 188 stromů, jednapadesát dřevin jsme museli kvůli špatnému zdravotnímu stavu nechat smýtit,“ vypočítala místostarostka Valašského Meziříčí Yvona Wojaczková.

V dubnu a květnu bylo v parku vysázeno 57 nových stromů a 98 vzrostlých keřů.

„Všechny práce probíhaly ve spolupráci a po konzultaci s ochránci přírody, aby nedošlo k ohrožení hnízdících ptáků či veverek. Park se dočkal také nového broukoviště,“ doplnila místostarostka Wojaczková.

Město Valašské Meziříčí získalo na obnovu parku evropskou dotaci, která pokryla bezmála polovinu z dvoumilionových nákladů.

„Díky příznivému počasí se dodavateli podařilo práce výrazně urychlit a dokončit je o měsíc a půl oproti stanovému termínu, což je velmi významné především z hlediska hnízdění ptáků,“ doplnil Tomáš Kunc, referent odboru komunálních služeb radnice.

Zámecký park byl založen na rozhraní 18. a 19. století. Od roku 1964 je spolu se zámkem Kinských, který vlastní Zlínský kraj, chráněn jako kulturní památka.