Z celkového počtu nových elektromobilů, bude 45 vozidel pořízeno jako náhrada za stávající automobily se spalovacími motory, které jsou zastaralé, a budou proto vyřazeny a ekologicky zlikvidovány. Součástí projektu je také pořízení 57 dobíjecích stanic.

„Průměrné stáří měněného vozového parku je 18 let. Jeho modernizací a zejména zajištěním podílu vozidel na alternativní pohon vycházíme vstříc budoucím požadavkům evropské a národní legislativy v oblasti udržitelné dopravy. Zároveň tím samozřejmě přispějeme ke snížení emisí z dopravy, hlavně v městském provozu, kde organizace auta převážně používají k zajištění svého provozu,“ sdělil náměstek hejtmana Lubomír Traub.

Pořízené elektromobily budou určeny hlavně pro potřeby příspěvkových organizací, a to pro dvě organizace z oblasti kultury, sedm organizací z oblasti sociálních služeb a 32 organizací z oblasti školství. Pro potřeby krajského úřadu budou zakoupeny tři vozy. Organizace byly vybrány na základě provedeného průzkumu zaměřeného na jejich potřeby, stáří vozového parku a zájem o pořízení elektromobilu.