Někteří rodiče si chtěli pojistit přijetí své ratolesti, podáním několika přihlášek na různé školky. Rekord vytvořil žadatel, jenž podal devět přihlášek.

Celkem bylo mateřskými školami zaevidováno 1 609 žádostí o přijetí, které podali rodiče 828 dětí. Proti minulým rokům počet dětí o jednotky poklesl (2022/847, 2021/899 dětí). Pouze 406 rodičů podalo jednu přihlášku, 422 podalo dvě a více žádostí. Rekord vytvořil žadatel, jenž podal devět přihlášek.

Z celkového počtu 828 dětí je však 248 dvouletých, které na přijetí nemají nárok.

Mateřské školy zřizované městem mají podle aktuálního školského rejstříku kapacitu 2 430 míst. V současné době, pokud je v mateřince volné místo, se přijímají také děti mladší tří let.

Kapacitu přitom ještě rozšiřují mateřské školy a dětské skupiny jiných zřizovatelů, jejichž fungování vedení města podporuje a v případě potřeby s jejich působením vyslovuje Rada města Zlína souhlas. Pokud jde o jesle pro děti ve věku od jednoho do tří let, město zřizuje celkem tři.

„Demografický vývoj pečlivě sledujeme. Ze zpracované demografické prognózy do budoucích let bohužel vyplývá, že se počet obyvatel věkové kategorie do šesti let na území města snižuje. V roce 2022 se narodilo o 240 dětí s bydlištěm ve Zlíně méně, než v roce největšího babyboomu v roce 2008, kdy se narodilo 870 dětí,“ upozornila náměstkyně primátora pro oblast školství Martina Hladíková