Nový bytový komplex disponuje jedenácti jednolůžkovými pokoji, z toho třemi bezbariérovými, nezbytným zázemím pro personál, technickou místností, prádelnou i společenskou místností.

Nemocní neskončí mezi bezdomovci

„Pobytové zařízení sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním doposud ve Zlíně chybělo. Díky pobytové formě sociální rehabilitace se mohou duševně nemocní lidé naučit zvládat nároky běžného společenského života a snižujeme tak riziko nejhorší varianty, že skončí v ulicích města mezi osobami bez domova. Z tohoto důvodu jsme vybudování zázemí pro tento typ sociální služby v našem městě podporovali,“ sdělil primátor města Zlína Jiří Korec.

Město Zlín není přímým poskytovatelem sociálních služeb, ale při poskytování služeb lidem s nemocí duše spolupracuje s Centrem služeb a podpory Zlín, o.p.s. Nový objekt pobytové sociální rehabilitace se nachází v „areálu“ tohoto centra, kde dlouhodobě funguje ambulantní a terénní forma sociální rehabilitace.

Komplexní služby sociální rehabilitace

„S prací s osobami s duševním onemocněním má Centrum služeb a podpory Zlín, dlouhodobé zkušenosti. Díky otevření nového pobytového zařízení teď může nabídnout klientům komplexní služby sociální rehabilitace. Klienti s duševním onemocněním zde budou žít samostatně avšak pod dohledem, což jim v budoucnu umožní žít samostatně, případně s potřebou pouze částečné pomoci. Tu jim pak v samostatném bydlení může poskytnout služba terénní sociální rehabilitace,“ sdělil náměstek primátora města Zlína pro sociální oblast Vojtěch Volf.

Výstavba objektu sociální rehabilitace byla zahájena v listopadu roku 2021 a ukončena byla letos v březnu. Celkové výdaje stavby činily 34 764 220,53 Kč, z toho dotace z EU IROP: činily 28 784 049,53 Kč a finance z rozpočtu města Zlína 5 980 171 Kč.