To jsou totiž jedny z podmínek, aby se mohla stát v budoucnu Univerzita Tomáše Bati mezinárodně uznávanou. Především o to se chce staronový rektor Sáha do roku 2015 zasadit. I vzhledem k tomu, že je název zlínské vysoké školy spojeno se jménem slavného obuvníka Tomáše Bati.„Slabou stránkou naší univerzity je podíl výzkumu. Podaří se nám jej zvýšit výstavbou Centra polymerních systémů a vědeckotechnického parku na Jižních Svazích, na které se nám podařilo získat finance,“ ujistil rektor.

Odborníky, kteří by se ve Zlíně na výzkumu podíleli, chce univerzita hledat v celém světě. Také z toho důvodu bude podle Sáhy trvat na tom, aby zaměstnanci vysoké školy ovládali angličtinu.„Univerzita Tomáše Bati musí být dvojjazyčná. Jsou už mezi námi studenti, kteří neumí dobře česky a na některých úsecích se anglicky nedomluví,“ vysvětlil Sáha.

Jeden z nejrozšířenějších světových jazyků si budou moci někteří vyzkoušet konkrétně 25. ledna. Díky společnému projektu UTB se Sonjou Baťovou přijede do Prahy přednášet o ekonomii nositel Nobelovy ceny z Bangladéše Muhammad Yunus.Jak rektor Sáha zdůraznil, univerzitu čeká v následujících letech spousta práce.„Budeme muset nejdříve tiše pracovat. Jako zemědělci. Jak se říká, zasadíme brambory a teprve sklizeň ukáže, jaká bude úroda,“ uzavřel výhledy přirovnáním rektor Sáha.