Osudný den

„Oznámení o explozích v areálu, konkrétně skladu č. 16, jsme přijali 16. října 2014 dopoledne. Bezprostředně poté jsme evakuovali firmy a školu sousedící s areálem,“ popsala mluvčí krajské policie Lenka Javorková.

Druhý sklad č. 12 pak explodoval o dva měsíce později, dne 3. 12. 2014.

„V tento den jsme také z bezpečnostních důvodů společně s hasiči evakuovali na čtyři dny občany přilehlých obcí Haluzice a Lipová,“ popsala dále mluvčí.

Zásah trval dlouhých šest let

Na základě odborného stanoviska Pyrotechnické služby Policie ČR, rozhodl velitel zásahu, že se v únoru 2015 začne s vyskladňováním veškeré munice a zbraní, včetně chemických látek ze skladů v areálu. Poslední kamion pak odjel 23. prosince 2015. Munici z areálu odvezlo celkem 547 plných nákladních vozidel.

„V červnu roku 2016 byly započaty záchranné a likvidační práce a s tím spojené ohledání místa prvního epicentra exploze, skladu č. 16, které trvalo rok. V červenci 2017 jsme zahájili ohledání druhého místa výbuchu, skladu č. 12. To bylo mnohem náročnější vzhledem k charakteru exploze a množství nevybuchlé munice. Ukončili jsme ho až v září letošního roku,“ popsala průběh prací Lenka Javorková.

V souvislosti s ohledáním druhého místa výbuchu byla s ohledem na bezpečnost občanů uzavírána komunikace mezi Haluzicemi a Lipovou. Silnice se trvale otevřela 27. září letošního roku. K tomuto datu ukončil velitel zásahu v areálu záchranné práce.

„Likvidační práce pak byly ukončeny 13. října 2020 a tím byl po šesti letech ukončen i celý zásah,“ uvedla Javorková.

„Na začátku, v říjnu 2014, jsme pracovali na ploše cca 10 km², tento prostor se postupně zmenšoval a pozemky se postupně vracely zpět vlastníkům.“ Lenka Javorková, mluvčí policie Zlínského kraje

Celý areál prošel během šesti let opakovaným plošným pyrotechnickým sběrem a vytipované lokality hloubkovým pyrotechnickým průzkumem do hloubky 50 centimetrů.

„To představuje přibližně 7 procent ze zasažené plochy. Na části prací se podílela i Armáda ČR,“ přiblížila Lenka Javorková s tím, že při ohledání prvního epicentra exploze pyrotechnici nalezli 4 345 kusů munice a 1,95 kilogramů trhaviny.

Při ohledání druhého epicentra výbuchu pak bylo nalezeno 8 916 kusů munice a 3,5 kilogramů trhaviny.

„Při povrchovém sběru nalezli příslušníci složek IZS od července 2017 celkem 1808 kusů munice,“ upřesnila mluvčí.

Nedošlo k vážnému zranění ani úmrtí

V průběhu bezpečnostního opatření Výbuch velitel zásahu pravidelně informoval starosty dotčených obcí na setkáních o průběhu a vývoji záchranných a likvidačních prací v areálu.

„Pozitivní informací je, že během celého zásahu nedošlo k úmrtí ani vážnému zranění nikoho ze zúčastněných osob ani občanů. Po skončení zásahu bude lokalita v okolí vrbětického areálu denně posílena policejní hlídkou,“ uzavřela Lenka Javorková.

Trestní řízení, které vede Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, stále pokračuje.

Na dočasné trhací jámě, která byla ve vrbětickém areálu vybudována, bylo celkem zničeno 400 kusů dělostřelecké munice a 4 598 iniciátorů (zapalovačů). Nalezenou munici, která byla schopná převozu, odváželi pyrotechnici do vojenského újezdu Libavá. V průběhu bezpečnostního opatření přepravovali munici více jak dvacetkrát.

V Libavé bylo zlikvidováno 13 082 kusů munice, 2,45 kg trhavin a 46 kg malorážového střeliva. Jedná se o munici nalezenou v obou epicentrech explozí a při plošném pyrotechnickém sběru. Celkově pyrotechnici zničili více než 18 tisíc kusů munice. Pyrotechnická služba odpracovala za šest let v areálu 12 243 pracovních směn o průměrné délce 12 – 14 hodin.

Bezpečnostního opatření Výbuch se účastnili kromě základních složek IZS také Armáda ČR, Vojenské lesy a statky ČR, Vojenský technický ústav, Státní báňská správa ČR a Krajský úřad Zlínského kraje. Kromě policistů Krajského ředitelství policie Zlínského kraje se na opatření podíleli i organizační články jiných krajských ředitelství např. Praha, Brno, Ostrava a celorepublikových útvarů, především Pyrotechnická služba Policie ČR a Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV.