Budova kongresového centra bude pro veřejnost otevřena od 9.15 hodin. Zasedání bude možné sledovat také on-line na www.kr-zlinsky.cz. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová.

Zasedání Zastupitelstva se uskuteční za osobní účasti členů zastupitelstva a ostatních osob včetně veřejnosti, přičemž v souladu s doporučením vlády budou odděleni členové zastupitelstva od veřejnosti.

Veřejnosti bude zajištěna účast v oddělených místnostech Kongresového centra. Zároveň bude organizačně technickými opatřeními umožněno občanům uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání.

Na zasedání Zastupitelstva mohou vystupovat občané kraje, popřípadě jiné fyzické osoby, (pokud splňují podmínky ustanovení § 12 a 13 zákona č. 129/2000Sb. o krajích - pozn. red.) a vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem.

„Občané, kteří mají zájem vyjadřovat se na zasedání, prosíme o vyplnění přihlášky k vystoupení na Zastupitelstvu.

Přihlášku je možno vyplnit v den konání přímo na místě, kdy přihlášky budou k dispozici u vchodu do Kongresového centra u pořadatelské služby.

Přihlášku je také možno vyplnit předem, a buď do 3. května 2020 do 23:59 hodin elektronicky zaslat na adresu pavlina.novakova@kr-zlinsky.cz nebo přinést vyplněnou v den konání a odevzdat pořadatelské službě," uvedla Adéla Kousalová. Přihláška je v elektronické verzi k dispozici na webu kraje https://www.kr-zlinsky.cz/zastupitelstvo-cl-153.html.

Pro veřejnost i zastupitele platí mimořádná opatření v oblasti ochrany zdraví, zejména povinnost použít ochranné prostředky dýchacích cest, dodržovat dvoumetrové odstupy jak při sezení, tak stání, používat dezinfekční prostředky a podobně.