„Nejen kamery, ale celý technický systém je momentálně na hranici své životnosti. Připravujeme proto modernizaci, která by zohlednila obrovský technický a technologický pokrok, k němuž od roku 2005 došlo, ale také reagovala na oprávněné stížnosti a potřeby obyvatel Zlína,“ uvedl ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček.

Jestliže nyní snímá každá kamera pouze jeden jízdní pruh, nová technologie dokáže vyhodnocovat záběry z celé šíře vozovky v obou jízdních směrech.

„Úplnou novinkou je možnost doplnění takzvaného úsekového měření místy s měřením okamžité rychlosti. To má smysl především v členitých částech města, kde velké množství řidičů neprojede pod oběma měřícími body,“ řekl za zlínskou radnici mluvčí Tomáš Melzer.

„Zásadní myšlenkou při vzniku tohoto systému bylo zklidnění silničního provozu a vynucení dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Troufnu si říci, že v tomto ohledu kamery svůj účel splnily a v důsledku tak přispěly nejen ke zvýšení bezpečnosti, ale také plynulosti silničního provozu,“ dodal ředitel Kladníček.

Měření rychlosti vozidel na stávajících místech přitom není zdaleka jediným způsobem, jak se město Zlín snaží prostřednictvím městské policie přispět ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

I v okrajových částech města

„Na představitele samosprávy i na samotné strážníky se nezřídka obracejí spoluobčané, kteří nás žádají, abychom v té či oné městské části vymysleli řešení proti neohleduplným řidičům. Dosud jsme sem byli nuceni směřovat hlídky s mobilním radarem, ale při modernizaci dopravního kamerového systému zvážíme jeho rozšíření i do okrajových částí, jako je Kudlov, Kostelec nebo Štípa,“ sdělil k chystané modernizaci primátor Zlína Jiří Korec.

„S ohledem na trvalý nárůst intenzity silničního provozu je zřejmé, že bez elementární kázně každého z účastníků může dojít k jeho ochromení. Zlín je přitom místem, kde je doprava bytostně závislá na plynulém průjezdu přes pět klíčových křižovatek v centru města. A nejen zde by měl nový systém umět detekovat velmi nebezpečný nešvar, kterým je jízda na červenou,“ připomněl Tomáš Melzer.

Pokud vše půjde podle plánu, měla by být ještě letos dokončena studie s předprojektovou dokumentací tak, aby se již v následujícím roce mohla realizovat první etapa modernizace zařízení.