Město za práce zaplatí bezmála jeden milion korun, z čehož více než tři čtvrtiny částky tvoří dotace z Fondu dopravní infrastruktury.