Neuskuteční se výstavba kanalizace v ulici Nádražní, ani budování cyklostezky směrem na Poteč. Obě investice město hodlalo hradit z vlastních prostředků. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí města Lenka Zvonková.

„Ukazuje se, že ekonomický útlum způsobený koronavirovou nákazou bude mít závažné dopady na veřejné rozpočty. Město Valašské Klobouky přijalo strategii, že bude realizovat výhradně investice, které získají dotační podporu. I proto jsme odstoupili od záměru zbudování kanalizace na Nádražní za 3 miliony korun a pokud nebudeme mít přiznanou dotaci, pak nebudeme rozšiřovat ani cyklostezku ze sídliště Palackého k ekoparku Trhovisko za 7 milionů korun,“ uvedla Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky.

Současně zastupitelé schválili, že za předpokladu schválení dotace budou zrekonstruovány chodníky a veřejné osvětlení v ulici Sbořisko a výměny osvětlení by se současně dočkala i sousední ulice Na Vyhlídce. Investice předpokládá náklady ve výši 1,8 milionu korun a je pro ni podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. V Cyrilometodějské ulici by pak mohl Státní fond dopravní infrastruktury podpořit rekonstrukci stávajícího chodníku, který je v havarijním stavu, a výstavbu jeho nové části směrem k ekoparku. Tato investiční akce si vyžádá 1,6 milionu korun.