Pro jeho odvolání v tajném hlasování bylo z jednadvaceti přítomných dvanáct členů zastupitelstva, proti pět členů. Tři zastupitelé se zdrželi hlasování a jeden hlasovací lístek nebyl platný.

Odvolání Karla Šomana a zařazení tohoto bodu do programu zastupitelstva inicioval sám starosta města Dalibor Maniš (nez.), podle kterého se jeho zástupce dostatečně nevěnoval své funkci.

„Pokud jsem se na něj obrátil, tak pomohl, ale já potřebuji oporu tak, aby úřad fungoval. Neviděl jsem za ním odpovídající výsledky práce,“ shrnul zastupitelům důvody starosta.

Odvolaný místostarosta naopak upozornil, že se při své práci soustředil spíše na menší investice ve městě, kulturní a společenské akce.

„A chybou bylo asi i to, že jsem starostu dostatečně o své práci neinformoval,“ přiznal před zastupiteli Šoman.

Dalším impulsem byly pravděpodobně i výsledky účetního auditu Valašskoklobouckých služeb za poslední tři roky, který zastupitelé v pomndělí rovněž projednávali. Ten totiž odhalil několik pochybení ve vedení účetnictví, a to i v době, kdy byl jednatelem společnosti právě Šoman.

Audit odstartovala krádež nafty

Podnětem pro zadání auditu bylo odhalení krádeže nafty jedním ze zaměstnanců. Radnice, která je zřizovatelem společnosti, na celý případ přišla, když dělala kontrolu hospodaření společnosti. Nyní už je celá společnost pod přísným dohledem, podle starosty došlo již ke změně ve vedení společnosti.

Opoziční zastupitelé (ODS) však poukazovali na to, aby město přijalo dlouhodobější a dostatečná opatření, která by podobným chybám v účetních knihách zabránila. Především upozorňovali na nutnou změnu ve fungování valné hromady a dozorčí rady Valašskoklobouských služeb.

„Ve vedení dozorčí rady by měl usednout placený zaměstnanec a počet členů by se měl zvýšit z pěti na sedm,“ navrhoval například Josef Lysáček.

Dalšími opatřeními by mělo být pravidelné informovaní zastupitelů o činnosti společnosti a provedení ekonomického auditu za rok 2005 a 2008.

Hana Trčková