Rozpočet bude schodkový, rozdíl ve výši 5,2 milionu korun má být v příštím roce pokryt zapojením nevyčerpaných prostředků minulých let.

„Sestavování rozpočtu na rok 2021 je obecně letos náročnější. Nepříznivé ekonomické dopady pandemie způsobily letošní reálný propad příjmů města o 50 až 60 milionů korun. S vědomím, že pokles příjmů může ještě v dalších měsících pokračovat, jsme navrhovali rozpočet velmi obezřetně," poznamenal náměstek primátora pro ekonomickou oblast Bedřich Landsfeld.

Vzhledem k poklesu příjmů města i s ohledem na stále probíhající jednání vlády ohledně daňového balíčku, který velkou měrou zasáhne do rozpočtů obcí propadem daňových příjmů, uzavře Zlín smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací na provoz a činnost a smlouvy o poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím prozatím jen na první pololetí roku 2021. Stejnou zkušenost má město z roku 2011, kdy se aplikoval stejný model.

Ilustrační foto
Pacientů s covidem v kraji opět přibývá. A nemocnicím dál chybějí zdravotníci

„Z důvodu předběžné opatrnosti jsme navrhli schválit uzavření smluv o přímých dotacích a příspěvcích organizacím napojeným na městský rozpočet prozatím pouze do konce června, a to ve výši maximálně 45 procent a dále čerpání výdajů účelových fondů do výše maximálně 80 procent. Toto opatření se v souvislosti s pandemií netýká sociálního fondu. O poskytnutí zbývající výše bude rozhodovat rada města v prvních měsících roku 2021 na základě vývoje ekonomiky a daňových příjmů,“ vysvětlil Bedřich Landsfeld.

Nejvyšším provozním příspěvkem organizacím zřizovaným městem bude částka 54,8 milionů korun pro Městské divadlo Zlín. ZOO a zámek Lešná dostanou přes 27 milionů a Filharmonie Bohuslava Martinů necelých 29 milionů korun.

„V reakci na stávající ekonomickou situaci jsme vedení všech zřízených organizací a obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Zlína vyzvali k maximální hospodárnosti a úsilí o vytvoření úspor v provozní oblasti. Počítáme, že v prvním čtvrtletí příštího roku s jednotlivými společnostmi projednáme možné úspory a jak by se projevily na službách pro občany. Na základě toho stanovíme finální výši úspor,“ uzavřel primátor Zlína Jiří Korec.