Obyvatelé místní části Zlína se obrátili s peticí na zastupitelstvo. Tvrdí, že silnice není vhodná pro závody tohoto typu.

„Silnice se nachází v havarijním stavu. Cesta je sesunutá a nakloněná. Povrch vozovky celý zalátaný a komunikace má nestabilní podloží,“ vysvětluje David Vlk, obyvatel domu v těsné blízkosti silnice, kudy vloni jel závod.

Jeho dům téměř hraničí s vozovkou, od okraje ho dělí pouhých dvacet centimetrů. Dodává, že když tudy před 35 lety naposledy projížděla rallye, skončilo to deseti nehodami a několikerým nabouráním domů a plotů.

Když se místní na jaře v roce 2017 dozvěděli, že ulicí Drahy opět závod pojede, aktivizovali své síly proti trase závodu. V červnu téhož roku podali podnět formou dopisu primátorovi Miroslavu Adámkovi a ten je odkázal na radního města Zlína pro dopravu Josefa Nováka.

„A nic se nestalo. Barumka se kolem našich domů jela a došlo k předpokládaným škodám na majetku,“ uvedl David Vlk.

Problém hodlá řešit slušnou formou za pomoci jednoznačných argumentů.

Požádali proto o další schůzku. S radním Josefem Novákem a zástupcem ředitele soutěže Janem Regnerem se sešli 7. listopadu minulého roku. Věřili, že se blýská na lepší časy.

Pro lepší argumentaci sepsali dokument Seznámení s dopady a riziky vedení trasy Barum Rally ulicí Drahy žádost o zamítnutí této trasy zastupitelstvem města Zlína. Dokument obsahuje sedm argumentů a jejich odůvodnění, proč není vhodné vést trať rallye touto ulicí.

„Podloží komunikace Drahy je v havarijním stavu. Je nekvalitně konstruováno a zcela podmočené. V roce 2017 zde byly naměřeny sesuvy vozovky mezi jejím středem a okrajem v rozdílu až o 31 cm,“ tak zní první argument, který byl následně doložen dopady konaného závodu na povrch vozovky a okolní domy: škody na povrchu vozovky, zničený plot, škody na fasádách domů i odpadlé okenní lišty z 2. patra obytného domu.

„Před závodem tady jezdily partičky Poláků a Maďarů nepřiměřenou rychlostí, zkoušeli si trasu závodu, a protože vozovka nemá chodník, ohrožovali pěší,“ vysvětluje Vlk a upozorňuje i na nepřiměřené otřesy země, které mohou poškodit statiku domů postavených ve velmi svažitých podmínkách.

Před několika dny vystoupil David Vlk s Miroslavem Bětíkem na zastupitelstvu města s informací o podepsané petici nadpoloviční většinou obyvatel ulice Drahy a s žádostí o zamítnutí trasy na dalším zasedání zastupitelstva 22. 3. 2018 s jasně definovanými důvody proti vhodnosti trasy.

„Požadujeme, aby o této věci rozhodl celý zastupitelský sbor,“ sdělil Miroslav Bětík, signatář petice, kterému závodní auta v 80. letech zdemolovala dům.

„Bezprostřední reakci zastupitelstva města na naši žádost jsme dnes neočekávali, nicméně vzhledem k předloženým argumentům doufáme, že nám zastupitelstvo v této věci vyjde do 30 dnů vstříc,“ uvedl Vlk.

Po přednesení požadavku dvojice Vlk Bětík požádal Deník primátora města Miroslava Adámka o vyjádření. „Je to podnět, který určitě předáme pořadatelům této rallyové soutěže. Jednat se dá jistě o všem,“ reagoval primátor.

MÍSTNÍ SOUHLASILI

Pořadatelé závodu ovšem upozorňují, že trasa byla projednána a schválena.

„Naplánovaná trasa závodu je vždy projednávána s obcemi, s městy i jejich místními částmi. I v případě nově zvolené trasy Barum Rally v roce 2017 vedoucí místní částí Jaroslavice, resp. citovanou ulicí Drahy, jsme tuto věc se zástupci města diskutovali. Trasu odsouhlasili i zástupci místní části Jaroslavice. Děkujeme všem, kteří nám umožní závod odjet a zároveň se omlouváme těm, kterým rychlostní zkouška způsobí potíže,“ konstatoval zástupce ředitele Barum Rally Jan Regner.