Podle zlínské policejní mluvčí Jany Bartíkové lidé zatím odevzdali nejvíce kulovnic a brokovnic. „Byl tu i případ, že jeden muž nahlásil před osmnácti lety, že na Jesenicku přišel o devatenáct zbraní, z toho pět mělo být nepoužitelných. Letos v rámci amnestie k nám přinesl zbývajících čtrnáct funkčních zbraní,“ uvedl jeden z kuriózních případů vedoucí zlínského odboru pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál Jaroslav Čožík.

Dodal, že vzhledem k tomu, že jde o amnestii, nemusí nálezce vysvětlovat, jak ke zbraním přišel. „Pouze ověříme, zda nemá svého vlastníka a vyhlásíme pátrání po jejím původu. Zároveň ji podrobíme kriminalistické expertíze, abychom vyloučili jakékoliv podezření, že s ní někdo spáchal trestný čin nebo přestupek,“ vysvětlila Bartíková.

Dodala, že pokud budou výsledky vyšetřování negativní, člověk, který zbraň odevzdal, bude považován za jejího majitele. „Ten pak může do dvou měsíců ode dne, kdy zbraň odevzdal, požádat o vydání příslušných dokladů, díky nimž může zbraň pak držet legálně,“ vysvětlila ještě Bartíková.