Charita Zlín se už začíná chystat na Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční začátkem ledna příštího roku. Vloni se jí podařilo sesbírat od dárců 1 442 572 korun.

„Sbírka, kterou pořádá Charita České republiky, navazuje na starou lidovou kolednickou tradici. Jejím obecným účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla," připomíná za zlínskou Charitu Pavla Romaňáková.

Dodává, že peníze ze sbírky nejčastěji pomohou tělesně či mentálně postiženým, starým či nemocným, samotným maminkám s dětmi nebo také těm, které zasála živelní katastrofa. „V roce 2013 jsme pro materiální pomoc potřebným vyčlenili částku 524 518 korun," vyčíslila Pavla Romaňáková.

Z vysbírané částky mohla Charita také koupit postiženým dětem pomůcky, které jim usnadňují pohyb, samotným rodičům s dětmi pořídila oděvy a školní pomůcky pro děti, potřebným rodinám opatřila pračky i ledničky, často i potraviny.

„Starým a nemocným jsme financovali léky, kompenzační pomůcky, zdravotní postele a matrace," dodala manažerka Charity.

Zapojit se do jubilejní patnácté Tříkrálové sbírky ve Zlínském kraji můžete také vy. Připojíte se tak k tisícům dalších koledníků na Zlínsku. Požadavky najdete ZDE

Během předešlých čtrnácti ročníků vyslala Charita Zlín do ulic tří měst a postupně až čtyřiceti obcí celkem 2634 skupinek koledníků, což je až deset a půl tisíce dobrovolníků, pokud skupinka měla tři krále a vedoucího skupinky jako doprovod.

„S některými z nich se potkáváme skutečně od začátku, celých čtrnáct let," říká Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín.

„Z toho, jaké informace od nich získáváme, víme, že roznášejí radost z dobrého díla dalším tisícům dárců. Finanční výtěžek nám umožňuje pomáhat potřebným u nás i v zahraničí. Naše parketa je však v pomoci v našem regionu a vždy, když rozhodujeme o přímé pomoci," zmínil ředitel zlínské Charity.

Jak se stát tříkrálovým koledníkem

Chcete se stát koledníkem? Kontaktujte nejbližší pobočku Charity.

Funguje to tak, že každá skupinka má svého vedoucího, který je starší 15 (lépe však 18) let. Vedoucí skupinky musí být bezúhonný, mít stručné vědomosti o sbírce a činnosti Charity, znát pravidla nakládání s pokladničkou a sám či ve spolupráci s asistentem vytvořit svoji skupinku koledníků.

Všichni koledníci dostanou přidělenou oblast, v níž navštíví jednotlivá obydlí a instituce. Zazpívají písničku My tři králové jdeme k vám a napíšou posvěcenou křídou symbolicky na dveře K+M+B= 2014.

Kdo chce, může dobrovolně přispět do jejich kasičky libovolnou částkou. Každoročně vyráží do ulic ve Zlínském kraji tisíce dobrovolníků.