Ve skutečnosti se jedná o vůz - či spíše co z něj zbylo - po řádění ničivého tornáda na jižní Moravě. Jeho úkolem je nalákat na benefiční výstavu v prostorách Městského divadla Zlín.

„Sejde z očí, sejde z mysli. Ti lidé však potřebují naši pomoc, blíží se zima, a i když mají krásné opravené střechy, přesto jim zůstávají rozmáčené domy a spadené stodoly v humnech, které jsou plné suti. Vždyť po tornádu tuto oblast zasáhly třikrát bouřky a strhaly plachty, které v té době zakrývaly zničené střechy,“ přiblížil Dalibor Gabriel ze Zlína.

Ten chce prostřednictvím benefiční sbírky pomoci obyvatelům jihomoravských vesnic, které letos na konci června zasáhlo ničivé tornádo. Podle Dalibora Gabriela se na pomoc těmto lidem zapomíná.

„Teď se v republice řeší buď covid nebo politika,“ míní.

K uvedenému regionu má vřelý vztah. Nejen, že odtud pochází jeho rodina, místa na jižní Moravě také navštěvoval často s kamarády.

„Řekl jsem si, že pro ty lidi musím udělat ještě něco navíc, že stále potřebují pomoci. Myšlenka zorganizovat nějakou benefiční akci mne stále neopouštěla. Proto jsme si s bratrem řekli, že uděláme výstavu autentických fotografií z postižených oblastí. S kamarádem jsme získali od místních obyvatel fotografie z poničených míst z jejich mobilních telefonů. Můj bratr také vytvořil webové stránky beneficakmorave.wixsite.com/zlin

Spolupracujeme také se spolkem Pár kapek v moři zastoupeným Jitkou Brychtovou, která se spolupodílí na organizaci celé akce,“ přiblížil hlavní organizátor Dalibor Gabriel.

Vernisáž zmiňované výstavy se uskuteční již tento týden, a to v sobotu 4. prosince ve foyeru Městského divadla Zlín. Dalibor Gabriel se spolkem Pár kapek v moři zároveň společně založili transparentní účet, na který mohou lidé svým „sousedům" na jižní Moravě přispívat.

„Případné finanční dary mohou lidé posílat přes QR kód, transparentní účet nebo přes webové stránky BeneFičaku pro Moravu, včetně stránek Dvě kapky v moři. Spolek Pár kapek v moři disponuje transparentním účtem a všechny peníze budou předány do koruny lidem na Moravě. Spolek ani nikdo z nás si nenárokuje žádnou odměnu. Naší odměnou bude jen dobrý pocit,“ vysvětlil Dalibor Gabriel.

Doplnil, že současně spolupracuje s místními dobrovolníky v Moravské Nové Vsi.

Naplánováno do detailu je i následné předání peněz potřebným. Po skončení výstavy organizátorům dobrovolníci poradí, kteří lidé peníze potřebují nejvíce.

„Právě tito dobrovolníci nejlépe vědí, kdo pomoc v danou chvíli potřebuje nejvíce. Zúčastnit se mohou samozřejmě také dárci a podobně. Vše bude notářsky kontrolováno a ověřeno," zdůraznil Dalibor Gabriel.

Součástí sobotní vernisáže bude i vystoupení dětského souboru Jatelinka z Moravské Nové Vsi. Své dílo představí také zlínský sochař Lubomír Jarcovják.

„Jel s kamarádem pro zbytky suti. Z těchto materiálů poté vytvořil dílo, které nazval Zbytek,“ doplnil Dalibor Gabriel.