Jak dalece jste komunikoval s panem primátorem? Hovořili jste i o tom, co by pan primátor řekl na to, že by dotace obcím nerozdělovala ministerstva, snad pouze na důležité akce (opravy cest a podobně), ale že by finanční prostředky šly rovnou do rozpočtu obcí, které by poté rozhodly, jak s nimi naloží?

Byli jsme spolu s panem primátorem pět dnů v kuse. Během toho jsme narazili i na problém dotací, který myslím trápí i Prahu. Omezení dotací by velmi prospělo obcím a městům, výrazně zmenšilo prostor pro korupci, byrokracii na ministerstvech a krajích a znesnadnilo práci různým lobbistům. Není zde ale politická vůle, parlamentním stranám tento systém zjevně vyhovuje. Myslím, že to bude ještě velký boj.

Nemáte pocit, že svou kampaní nahráváte do rukou ODS? Vždyť oni vaše „primátorování“ využívají jako reklamu.

Mrzí mne, jestli vidíte to, co starostové dělají pro změnu financování obcí jako kampaň. Vždyť i vy patříte mezi občany, jejichž město je daňově diskriminováno. ODS ani žádné jiné parlamentní straně rozhodně nahrávat nechci. Moje primátorování se snažíme využít pro řešení problému rozpočtového určení daní a za největší vítězství považujeme, že i obyčejní lidé už ví, že je zde v tomto směru hodně nepořádku.

Pane Gazdíku, šplháte nahoru po bezpečném laně? A nemáte strach z pádu z výšky na tvrdou zem?

Nešplhám nahoru, snažím se řešit problém, který mne trápí a jenž denně vidím, když přijde obecní výpis z účtu v bance. Leč chápu váš názor. Dnes politici neřeší problémy, spíš hledají témata, kterými se zalíbí voličům.

Myslíte, že pan Bém pochopil problémy malých obcí a že se něco spraví, nebo to bylo od něj jen populistické gesto?

Myslím, že něco pochopil. Jestli se něco spraví, záleží na hrách velké politiky. Snažil jsem se a budu se snažit tomu pomoct. Nemyslím si, že to bylo populistické gesto, spíše oceňuji, že není nafoukaný Pražák a přijel. Je to snaha hodná ocenění.

Do Prahy jste mimo jiné jel proto, abyste pronikl do financování hlavního města. Podařilo se vám to? Je vůbec možné, aby vám (přestože jste starosta) byly poskytnuty ekonomické informace takového druhu?

Myslím, že do financování hlavního města jsem pronikl a ze získaných materiálů se ještě budu snažit proniknout hlouběji. Rozpočet hlavního města je podobný tomu obecnímu, jen je vše asi 6500krát větší. Informace tohoto druhu by mělo být možné poskytnout komukoliv, jde přece o peníze z daní nás všech.

Troufl byste si převzít post primátora Béma (pokud by ta možnost nastala), nebo je to příliš velké politické sousto?

V současné době určitě ne. A nejen post primátora. Mnozí oponenti mne osočují z touhy po velké politice. Kvůli svým třem dcerám a své obci bych nic takového nechtěl dělat. Nemyslím si ale, po této týdenní zkušenosti, že by se funkce primátora nedala zvládnout (snad to nezní příliš vychloubačně). Většina starostů má pro takovou funkci dobrou průpravu.

Uznal vůbec Pavel Bém některý z vašich argumentů, které současné pojetí rozpočtového určení daní napadají a kritizují?

Uznal jich několik a učinil některé drobné posuny v názorech. Například nyní říká, že se rozpočtové určení daní musí změnit a musí se v něm nastavit systém. To je z mého hlediska znatelný posun. Uznal také, že obecní a krajské finance nelze u nás směšovat, protože na ty krajské většina starostů obcí nemá žádný vliv. I proto mnozí z nás kandidují do krajského zastupitelstva.

Chci jen říct, že vám držím palce za odvahu, s jakou jste se i s ostatními starosty malých obcí a měst postavili Praze. Pragocentrizmus je zřejmý (viz hlavní večerní zprávy všech televizí), pan primátor Bém by vůbec slovo diskriminace neměl používat, protože netuší, jak moc a v kolika oblastech jsou občané okrajových příhraničních oblastí diskriminováni vůči Pražanům. Takže vydržte!

Moc děkuji za podporu, bez této podpory u vlastních spoluobčanů a všech vás, kteří jste takto na rebelii starostů zareagovali, bychom se neposunuli ani o metr anebo bychom se nechali zastrašit výhrůžkami mocných. Díky!

Máte nějakou profesní „noční můru“, okamžik, který byste si v žádném případě nepřál prožít v roli starosty?

Takovou noční můrou je totální nevraživost, nenávist a hádky mezi lidmi v obci. Vše ostatní včetně různých pohrom a havárií se díky lidské obětavosti, snaze a pomoci dá řešit.

Dokážete si představit, že byste v Praze žil a vychovával děti?

Upřímně řečeno, nedokážu.

Jaké máte koníčky (kromě práce a rodiny) a máte na ně vůbec čas?

Jsem skaut, i když mi už na vedení dětí nezbývá čas, snažím se organizovat zásadní skautské akce. Baví mě dobrá hudba a baví mě studovat mobilní telefony, jejich funkce a rozvoj, okolí říká, že jsem mobilový maniak.

Kdy a proč vás napadlo ucházet se o post starosty Suché Loze, co jste dělal před tím a jaké máte vzdělání?

Nenapadlo to mne, napadlo to skupinu nezávislých zastupitelů před 6 lety. Jsem vedoucí skautů a oni nás nabádali, abychom kandidovali a prosadili si přímo v zastupitelstvu stavbu skautské základny. Netušili jsme, že ony volby vyhrajeme. Byl jsem spokojeným učitelem matematiky a zeměpisu na základní škole. Pro odchod do funkce starosty mne přesvědčila snaha něco změnit ve své obci. Mám vystudovanou Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Celý rozhovor s občany čtěte ZDE:

ON-LINE rozhovor se starostou Suché Lozi Petrem Gazdíkem