„Hodnotící komise ve složení: Eliška Olšáková, Martin Janík, Tereza Vlčková, Lenka Zvonková, Zuzana Petrů a Martin Cigánek měla nelehkou práci. Vybrat z tak velkého množství kvalitních prací jednu jedinou bylo náročné, a to i časově. Vítězné logo nás oslovilo svou jednoduchostí, praktičností i symbolikou," vysvětlil místostarosta Martin Janík, který také vyslovil poděkování všem, kteří se do soutěže zapojili.

Žákyně základní umělecké školy ve Valašských Kloboukách Linda Jahodová vložila do svého návrhu text „Zdravé město Valašské Klobouky" a jednoduchou kresbu květiny. Po dohodě s komisí připravila i barevnou verzi.

Ohrožený šafrán bělokvětý v logu symbolizuje potřebu chránit a rozvíjet naše krásné město. Že máte šafrány spojené s Lačnovem? Nenechte se mýlit! Rostou i ve Smolině, která už dlouhá léta patří k Valašským Kloboukám.

Přírodní památku Smolinka tvoří vlhká nivní louka podél pravého břehu potoka Smolinky. Vyskytuje se zde silně ohrožený druh šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus). Území je významné i z krajinářského hlediska, neboť přirozený tok potoka s četnými meandry, břehovými porosty a přilehlými loukami tvoří významný prvek v okolní krajině.

Logo bude od této chvíle provázet všechny valašskokloboucké projekty spojené s Národní sítí Zdravých měst České republiky.

Autorce byla předána odměna ve výši 1000 Kč z programu Spolupráce se studenty. Některé návrhy si mohou zájemci prohlédnout na chodbách radnice.