„Jedná se o tradiční osvětovou akci, kterou ve Zlíně pořádáme každoročně,“ uvedla zastupující ředitelka místního Červeného kříže Silvie Babčáková.

Příchozí se mohou zdravotníků zeptat na správné vybavení lékárniček a autolékárniček, na pravidla poskytování první pomoci nebo na možnosti bezplatného dárcovství krve.

„K vidění budou také praktické ukázky na resuscitačním modelu či předvedení automatického externího defibrilátoru,“ doplnila Babčáková.

Zájemcům bude navíc bezplatně změřen krevní tlak, a odborníci jim poradí s prevencí onemocnění srdce spojených s jeho zvýšenou hodnotou.

Akce potrvá do dvou hodin odpoledne.