Nedašovští začali se stavebními úpravami bývalé místní školy v prosinci 2017. Podle slov starostky žádali pouze o dotaci na sociální byt, jinak stavební úpravy hradí obec z rozpočtu.

„Celková investice se pohybuje kolem 9,5 milionu korun,“ dodala. Práce by měly být hotové do konce července.