Největší problém je v průmyslové zóně. Brzy snad budeme žádat o souhlas s územním řízením. Akce je plánovaná z dotací a trasa by měla končit u Slušovic," popsal radní Novák.

Největší problémy jsou v zóně za hřištěm, kde se bude muset cesta pro cyklisty různě stáčet. Právě u hřiště by také místní raději než cyklostezku měli jen obyčejnou cestu.

„Pokud by se stezka dělala za využití evropských fondů, nesmí na ni vjíždět auta a ani ji přejíždět. Jenže v tomto úseku jezdí i zásobování, také chataři a pracovníci soukromé firmy," popisuje Jiří Jurčák z Lužkovic.

Obavy místních se snaží vedení Zlína zahnat.

„Trasa od Příluků do Klečůvky vede podél vody a části trasy jsou vyjmuty z cyklostezky a jsou nahrazeny obslužnou komunikací," vysvětlil radní Novák.

„V současné době řešíme problematická místa pozemky od komunikace na Klečůvku k lesnímu remízku od hřiště v Lužkovicích," doplnil. „Ještě letos bychom mohli začít a příští rok to dokončit," věří Novák. 

MARCELA ZEDNÍČKOVÁ