Starostou zvolilo jedenáct zastupitelů zvolených v obecních volbách lídra vítězné kandidátky Michala Špendlíka.

Ten bude uvolněný pro výkon své funkce, na rozdíl od dvou místostarostek, Pavly Paprčkové a Hany Svobodové. Zastupitelé zvolili také předsedu kontrolního a finančního výboru, ostatní členy výborů ale vyberou až na příštímm zastupitelstvu.

„Nyní musíme zajistit provoz obce a splnit zákonem stanovené povinnosti. Budeme ale schopní provést i nějakou tu investiční akci,“ ujistil starosta. Upozornil, že se ovšem kvůli omezenému rozpočtu zatím pustí do záležitostí, na které mohou dostat co nejvyšší dotace.

„Do 13. února je možné na krajském úřadu žádat o dotace na opravy komunikací, úpravy veřejných prostranství či občanskou vybavenost kromě hřišť. Vybrat se dá pouze jedna z těchto akcí,“ uvedl starosta. Podle něj by bylo zpočátku vhodné využít projekt na odstraňování bariér v obci či úpravy ve škole. „Ta funguje na základě několika hygienických výjimek,“ řekl Špendlík.

Nejdéle do šedesáti dnů od ustavujícího zasedání má zastupitelstvo schválit rozpočet. Zatím má jen provizorní, který sestavil ministerstvem vnitra určený správce obce.

Zastupitelstvo na některém z příštích zasedání schválí také vlastní vyhlášky. Do té doby však platí na území Želechovic normy vydané krajským městem.

„Až do 30. června také zlínský magistrát vykonává přenesenou působnost v obci, jako je vedení elektronické úřední desky či evidence elektronických podání,“ dodala mluvčí zlínské radnice Marie Masaříková. Ta také upozorňuje, že s poplatky za odpad či psy už nemají lidé z Želechovic chodit na zlínskou radnici. Bude je vybírat nová obec.

„Poplatky bychom měli začít vybírat od března,“ odhaduje Špendlík a s tím, že přesnou výši zatím zastupitelé neprojednali.

Zatím schválili další provoz pobočky krajské knihovny, kterou by rádi převedli pod obec, dále zřízení jednotek dobrovolných hasičů, poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost pro Zlínský kraj a schválili také strategický plán obce pro rok 2009.

Představitelé obce budou, zřejmě kromě tohoto pondělka, k dispozici svým občanům vždy v pondělí a ve středu v obecní úřadovně. Po celý týden by tam měla být i administrativní pracovnice či pracovník, který bude zajišťovat například vybírání poplatků či ověřování podpisů. Obec zaměstná i jednoho technického pracovníka.

Peníze bude až do určení prostředků z rozpočtového určení daní dostávat nová obec od krajského města formou záloh. Podle místostarostky Svobodové by mohl být tento podíl asi 14 milionů korun, další příjmy by pak mohly tvořit poplatky či pronájem obecního majetku. „Rozpočtový přebytek využijeme k rozvoji obce,“ podotkla Svobodová.

Želechovičtí se také v nejbližší době setkají s představiteli Zlína, aby si vzájemně ujasnili pohledy na dělení majetku. „Zatím se o tom bavíme jen zprostředkovaně přes média, musíme se sejít,“ dodal Špendlík.