„Připravují se potřebné podklady pro smlouvy, aby občané nebyli odstřiženi od veškerých služeb. Musejí být připravené, aby mohly být k 1. lednu smlouvy podepsané,“ řekla mluvčí zlínského magistrátu Marie Masaříková.

Jedná se například o smlouvy na distribuci plynu, odvoz odpadu, úklid komunikací, tedy všechny listiny podepsané původně městem tak, aby mohly přejít ze Zlína na Želechovice. „Nemělo by se tak stát, že by například děti po 1. lednu přišly do nevytopené školy,“ dodala mluvčí.

Na magistrátu nyní také sčítají majetek, který připadne budoucí obci. „Do konce roku se to musí stihnout,“ ujistila Masaříková. Žádná čísla však neuvedla právě z důvodu, že výpočty jsou dosud jen dílčí.

Vyjednáváním na ministerstvech se dosáhlo například toho, že může být termín voleb do obecního zastupitelstva už 10. ledna. Tak mohou mít obyvatelé Želechovic ustavující zastupitelstvo, po kterém si budou v obci rozhodovat sami, poměrně brzy.

Zákonná lhůta do konání voleb může být až tři měsíce, ovšem v případě Želechovic je to pouhých deset dní od osamostatnění. Správce obce, který ji má zastupovat navenek, má jmenovat ministerstvo vnitra.

Bude suplovat činnost obecní rady, a jeho poslání končí prvním zasedáním obecního zastupitelstva nebo jmenováním starosty. Bude například určovat pravidla rozpočtového provizoria potřebná k plynulosti hospodaření obce, a například i schvalovat rozpočet.

„Rozhodně do tohoto patří i podpis smlouvy o odvozu odpadu,“ uvedla příklad Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra. Výše rozpočtu nově vzniklé obce ještě není známa.

„Máme spočítané, že výše daňových příjmů bude zhruba čtrnáct milionů korun,“ řekl zmocněnec přípravného výboru Želechovic Michal Špendlík.

S čím se asi budou muset od ledna v Želechovicích rozloučit, je zlínská městská policie. Ta už nebude v obci působit. Otázkou je i další fungování linky městské hromadné dopravy, která jezdí od přelomu dubna a května a má licenci jen do 31. prosince.