V balíku jsou dále movité věci, závazky i ostatní práva jako pohledávky či cenné papíry. Podle Želechovických se jedná o majetek v celkové výši asi sedmdesáti milionů korun, s tak vysokou částkou se už však magistrát neztotožňuje.

„Nabídku od nás Želechovice dostanou zhruba v termínu prázdnin až září,“ sdělil náměstek primátorky zodpovědný za finance Miroslav Hladík.

Tento termín je pro starostu Želechovic Michala Špendlíka přijatelný. „Nespěcháme na to. Hlavně, aby vyrovnání bylo úplné a týkalo se veškerého majetku,“ poznamenal. Podotkl, že podle zjištění auditorské společnosti obec nemůže rovnou dostat finanční vyrovnání za podíly v městských společnostech, jak si původně přála.

„Musejí být napřed předané, a pak teprve budeme jednat o zpětném odprodeji Zlínu,“ uvedl Špendlík.

Hladík k tomu doplnil, že se Zlín s Želechovicemi podělí přibližně v poměru 97,5: 2,5 procenta, tedy podle počtu obyvatel. Zákon o obcích však v případě dělení movitého majetku nestanovuje, do kdy se mají obě strany vypořádat.

Nelze to ale protahovat do nekonečna. Podle ředitele Liberálního institutu Miroslava Ševčíka by se totiž při příliš velkém oddalování vyrovnání mohlo jednat i o neoprávněné nakládání s cizím majetkem. „Obec by měla mít možnost výkonu vlastnických práv. Bylo by dobré, aby si vše předali do konce účetního období, tedy do konce roku,“ podotkl Ševčík.

Zatím je předaný pouze nemovitý majetek, jako jsou například budovy škol, úřadovna či hasičská zbrojnice. „Třicátého dubna podalo město návrh na zápis vlastnického práva nemovitého majetku obce Želechovice nad Dřevnicí na katastrální úřad. V případě mateřské a základní školy vyšlo město nově vzniklé obci vstříc a provozuje daná zařízení až do konce července,“ konstatoval Hladík.

Zlín i Želechovice ještě také musejí vyřešit spor kolem dvou hasičských aut. Krajské město totiž po želechovických dobrovolných hasičích žádá, aby jim je vydali. Domnívá se totiž, že je zadržují neoprávněně, protože o jejich přesunu radnice rozhodla ještě před oddělením místní části. To ovšem hasiči odmítají. Věc proto možná bude muset rozlousknout soud.