Zelení by nejraději změnu územního plánu, který by prostranství oficiálně proměnil na místo zeleně. Podle města však územní plán takové malé plochy vůbec neřeší. Dle zástupců města je to takzvaně pod rozlišovací schopnosti územního plánu. Smyčka kolem parčíku se ale podle předsedy Strany zelených ve Zlíně Martina Davidova začala utahovat už před lety.

„Už před dlouhou dobou se vedení města dohodlo se soukromým investorem o zastavění ulice Potoky a vyplnění mezery mezi Městským divadlem a domem na rohu třídy T. Bati a Potoky," zmínil Martin Davidov.

„Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, že jakmile investor začne stavět, město mu pozemky pronajme, a jakmile bude mít zkolaudováno, město mu pozemky prodá," připomněl předseda.

Smlouva 
s investorem je prodloužená

Jenže v roce 2010 se zvedla proti výstavbě občanská iniciativa a uspořádala se i petiční akce. „Chtěli jsme tehdy prosadit změnu na zelenou plochu, ale kvůli platné smlouvě to neprošlo," doplnil Martin Davidov.

Po volbách v roce 2010 se petice dostala i k nynějšímu vedení magistrátu, které lidem odpovědělo.

„Územní plán v tomto místě nic nenavrhuje, je zde vymezen stav. Jinými slovy: plocha, na které má stát bytový dům, se nachází v současně zastavěném území města a je možné ji zastavět způsobem, který vyhoví požadavkům stavebního zákona," připomněl Zdeněk Dvořák, mluvčí zlínského magistrátu.

V odpovědi se dále píše, že stavební zákon klade důraz na účelné využití zastavěného území a město Zlín má na svém území a v těsné blízkosti této lokality dostatek významných ploch veřejné zeleně, které chrání.

„Z pohledu územního plánu není ani možné tak malou plochu, o kterou se jedná, navrhnout k jinému využití než pro zástavbu. Územní plán navrhuje plochy větší než 2000 metrů čtverečních," doplnil mluvčí radnice.

Tehdejší jednání města s petičním výborem zhodnotil Martin Davidov ve stylu: Vy tomu nerozumíte a nic se nedá dělat. Nejvíce jej mrzí, že smlouva s investorem už vypršela, ale město ji opět prodloužilo.

Zeleň by měla být součástí staveb

Nápadem zelených, aby se plocha v územním plánu změnila na plochu zeleně, se tak město patrně zabývat nebude. „Zeleň je však přípustná ve všech zastavěných plochách a dokonce by i měla být součástí staveb," zareagoval mluvčí radnice.

Z pohledu města tak změna územního plánu není potřebná a ani proveditelná. Co se týče Zlíňanů, oslovení se nad osudem zelené plochy neshodnou.

„Každý další beton ve městě je špatně. Buďme rádi za trochu zeleně a chraňme ji," míní Pavel Nestor ze Zlína.

Například Honza Vajdík to ale zase vidí jinak. „Neřeknu, kdyby se to řešilo někde jinde. Ale ve městě, kde jsem z náměstí za pět minut doslova v lese, přece není potřeba chránit v centru každý kousek trávy," je jiného názoru Vajdík.