"Selektivní laserová trabekuloplastika je velmi šetrná metoda snižování nitroočního tlaku využívající krátkých světelných pulzů s nízkou energií, při níž dochází k přestavbě komorové trámčiny. V jejím důsledku se zvyšuje drenáž odtoku komorové vody a tím dochází k poklesu nitroočního tlaku. Zákrok je nebolestivý, s minimálními nežádoucími účinky, provádíme ho ambulantně, trvá zhruba čtvrt hodiny a je vhodný téměř pro všechny pacienty se zeleným zákalem otevřeného úhlu," uvedl k nové metodě primář očního oddělení Vít Kremr.

ke zdraví šetrná metoda snižuje i náklady na léčbu

Touto metodou se v České republice zabývají pouze lékaři v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. "Klinické zkoušky prokázaly, že tato metoda je vhodná i jako primární léčba u pacientů, kteří nesnášejí oční kapky, nebo si je nemohou aplikovat, a zároveň může být i vhodným doplňkem medikamentózní léčby," uvedl primář. Aby si pacienti zvolili novou metodu, hovoří mimo jiné i následující fakta. Metoda nemá tepelné účinky, nepůsobí jizvy ani poškození okolní tkáně a zákrok je možné opakovat bez jakýchkoliv poškození nebo komplikací, snižuje nitrooční tlak bez nežádoucích účinků a problémů vyskytujících se při užívání léků. Kromě toho medikamentózní léčba je nákladná, pacienta obtěžuje, je náročná na jeho spolupráci při léčebném režimu a nemusí být účinná ve všech případech. "Při dlouhodobém užívání mohou některé léky vyvolat komplikace, zejména u pacientů s dušností a onemocněním srdce a cév. Nežádoucí účinky se mohou projevit i na oku, nejčastěji se objevuje pálení, pocity přítomnosti cizího tělíska, změna barvy duhovky a výraznější růst řas," doplnil Kremr.

Pořízení nového přístroje přišlo Uherskohradišťskou nemocnici, a. s. na bezmála dva miliony korun. "Je to však investice, která se projeví ve zkvalitnění péče o pacienty celého regionu," uvedl Pavel Leč bych, technický náměstek ředitele nemocnice.