„Výnos obilovin činí celkem více než šest tun na hektar. U pšenice ozimé představuje 6,7 tun na hektar, u ječmene jarního 5,6 tun na hektar. Ve sklizni řepky se kraj dokonce umístil na prvním místě s hektarovým výnosem 3,3 tun,“ sdělil ředitel Agrární komory Zlínského kraje Milan Hebnar.

Podle něj byl v tomto roce velmi úspěšný především kroměřížský okres. U obilovin na Kroměřížsku činily hektarové výnosy celkem 7 tun, u řepky 3,6 tun. Na Vsetínsku zase zemědělci dosáhli nejlepšího výnosu ječmene ozimého, který dosáhl 5,7 tun na hektar.

„Dobré výsledky byly způsobeny především skladbou odrůd obilovin s vysokým potenciálem výnosů, průběhem vegetačních podmínek a cílevědomými agrotechnickými opatřeními,“ dodal Hebnar.