Profesor Trnka byl dlouholetým akademickým pracovníkem s praktickými zkušenostmi ve vrcholových řídících a společenských funkcích. Působil na VŠZ v Praze, pracoval jako ekonomický náměstek v DAK Slušovice, byl i poslancem Parlamentu ČR.

Od roku 1996 působil na FaME jako vysokoškolský profesor.

„Ve svém funkčním období se jako děkan zasadil o dynamický rozvoj po kvalitativní i kvantitativní stránce založený na vizi vytvoření moderní vysokoškolské instituce uznávané v mezinárodním měřítku. Byla akreditována kombinovaná forma studia v bakalářských studijních programech, zdvojnásobil se počet nabízených studijních programů i oborů, byl akreditován doktorský studijní program,“ vyzdvihl přínos pro univerzitu děkan FaME David Tuček.

Podle jeho vyjádření se profesor Trnka se na FaME také věnoval průmyslovému inženýrství, školil doktorandy, byl odpovědným řešitelem výzkumu zabývajícím se konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců.

„Byl profesorem hodným tohoto pojmu, této akademické výsady a celoživotního poslání. S úctou vzpomínáme,“ uvedl děkan fakulty David Tuček.