Otec Tinka se narodil na Ukrajině, ale ještě jako dítě se s rodiči přestěhoval na Moravu. Zde se ve třicátých letech minulého století seznámil se salesiánským dílem a po ročním noviciátu složil první sliby na Slovensku. Teologii dostudoval v Ostravě a v roce 1947 byl v Oseku u Duchcova vysvěcen.

V padesátých letech byl vládnoucím režimem pronásledován, vojenskou službu absolvoval u PTP. Poté pracoval jako zedník, v roce 1956 byl na čtyři roky uvězněn ve Valdicích. Po propuštění se vyučil elektrikářem a pracoval jako elektromontér. Na konci šedesátých let byl na zlínském farním úřadě zaměstnán jako tajemník a údržbář.

Po sametové revoluci se v devadesátých letech vrátil ke svému povolání a zůstal ve Zlíně, který jako jednu z největších farností převzali právě salesiáni.

Od roku 1998 byl Tinka držitelem Ceny města Zlína. Ta mu byla udělena za celoživotní obětavou práci při výchově mládeže v duchu křesťanských mravních ideálů, které svým statečným postojem navzdory pronásledování totalitním režimem vždy zastával a stal se tak mravní a společenskou autoritou.