Zdeněk Dostál byl primátorem v letech 1998 až 2002. „Byl to noblesní pán. Jeho názory jsem vždy respektoval. Během svého působení v čele radnice dokázal zrealizovat spoustu dobrých věcí pro občany. Je nám všem líto, že odešel,“ sdělil primátor Miroslav Adámek.

Zdeněk Dostál se narodil 6. května 1933 ve Zdounkách v okrese Kroměříž. Původním povoláním je vysokoškolským pedagogem. V letech 1990 - 1998 byl přednostou Okresního úřadu ve Zlíně. Ve volbách v listopadu 1998 byl zvolen do Zastupitelstva města Zlína za Zlínské hnutí nezávislých a po koaličním vyjednávání byl dne 27. listopadu 1998 zvolen primátorem.

Bezprostředně po volbách bylo nutno soustředit pozornost na již probíhající vyjednávání o rozdělení České republiky na vyšší územněsprávní celky. Reálné nebezpečí, že se Zlínsko stane periferním přívěskem jiného kraje, se naštěstí podařilo zvrátit a od roku 2000 je Zlín sídelním městem Zlínského kraje. V tomtéž roce se na základě zákona o obcích změnil Úřad města Zlína na Magistrát města Zlína a Město Zlín na statutární město Zlín. Ve věku 85 let podlehl těžké nemoci někdejší primátor města Zlína Zdeněk Dostál.

Úspěchem této radniční koalice byl věcnější způsob jednání rady i zastupitelstva a další zapojování místního obyvatelstva do řešení problémů rozvoje města, např. postupným zřizováním tzv. občanských iniciativ či dotazníkovým šetřením ke konkrétním tématům. Ve městě vzniklo v těchto letech několik pozoruhodných staveb, např. budova Kooperativy (1999), moderní soubor obytných domů na Podlesí (1999 - 2001) či Průmyslová zóna Zlín - Východ (2001). Provoz obnovilo zničené koupaliště Zelené a sportovci získali přilehlou víceúčelovou sportovní halu (obojí 2002). Pokročila stavba cyklostezky z Vršavy k areálu ZOO. Centrum města začaly hlídat kamery. Na začátku roku 2001 zahájila svou činnost samostatná Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, tehdy s 3500 studenty. Funkci primátora Zdeněk Dostál zastával do 14. listopadu 2002. Ve volbách v letech 2002 a 2006 byl zvolen členem Zastupitelstva města Zlína za Zlínské hnutí nezávislých.

"V přízemí budovy radnice je nyní zřízené pietní místo, kde mohou lidé vyjádřit svou účast," informoval mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák. (hed)