Ve svém centru pořádá předporodní kurzy, cvičení pro matky s dětmi či nejrůznější přednášky. Hlavní náplní její práce jsou však návštěvy u čerstvých maminek. „Žena po porodu přichází domů v roli, kterou ji nikdo nenaučil. Má starosti se svým vlastním organismem a navíc s péčí o nového člověka. Je potřeba, aby s ní v tuto dobu byl někdo, kdo jí pomůže všechno pochopit,“ vysvětluje Dorazilová. Ženy se mnohdy vracejí z porodnice nepřipravené, vše je jim vysvětleno teoreticky, ale například prvorodičky bývají zmatené z neúplných či nepřesných informací.

Porodní asistentka by měla ženě umět poradit nejen v praktických otázkách péče o tělo a novorozeně, ale také jí poskytnout psychickou podporu. Proto také do nabídky jejích služeb patří doprovod k porodu. „Žena na porodním sále potřebuje osobu známou a blízkou, což je manžel. Ale také potřebuje někoho, kdo ji vede. Někoho, komu důvěřuje,“ popisuje Dorazilová.

Prostřednictvím předporodních kurzů se snaží své budoucí klientky lépe poznat, protože jak říká, pro většinu žen je nepřijatelné mít u porodu cizí lidi. Jejím cílem je ukázat ženám, a matkám především, že za své ženství by se v žádném případě neměly stydět. „Jen sebevědomá matka může vychovat zdravé a sebevědomé dítě,“ říká.

Současné povědomí o existenci porodních asistentek je v naší republice na velmi nízké úrovni. Většina žen se během těhotenství automaticky svěří do péče gynekologa. „V zemích západní Evropy mají ženy možnost výběru, zda chtějí navštěvovat gynekologa, porodní asistentku nebo obojí. To u nás zatím neplatí,“ podotýká smutně porodní asistentka, která se své práci věnuje s láskou a hrdostí. Do budoucna by byla ráda, aby se i české porodnictví více přiblížilo západnímu modelu.