„Prozatím se území vyčistilo od starých, zetlelých či popadaných stromů a větví. Zároveň byla také provizorně vyznačena cesta k náhrobkům. Ta nová bude hotová na jaře,“ sdělil předseda svazku obcí Region Zlínsko Ondřej Kapusta, který je iniciátorem úprav židovské části hřbitova.

V nejbližší době pak dojde k vyznačení území židovského hřbitova a vytyčení přístupových cest v celém prostoru, které zajistí pohodlný přístup k jednotlivým náhrobkům. Zároveň bude vymezen prostor kolem jednotlivých hrobů.

„Kolem každého náhrobku se vytvoří čtverec v rozměru zhruba třicet centimetrů ze všech stran, ze kterého bude odstraněno listí a veškeré nečistoty. Hrob pak bude po svém obvodu obsypán hlínou, aby došlo k jeho odlišení od ostatního lesního prostoru,“ dodal Kapusta.

Doplnil, že v prostorách židovského hřbitova budou osazeny dvě informační cedule. Jedna ponese pouze nápis Židovská sekce, druhá bude doplněna o schematický plán rozmístění jednotlivých náhrobků i se jmény pochovaných lidí,“ doplnil Kapusta.

Úpravu židovské sekce Lesního hřbitova vítají i zlínští občané. „Hodnotím to vysoce pozitivně, mělo to být dávno všechno uděláno. Nejenom z úcty a z piety k těm lidem, kteří zahynuli. Vůbec kultura, která po nich zůstala, ta si zaslouží zvláštní péči,“ poznamenal zlínský spisovatel Jindřich František Bobák. Jeho žena patří mezi jedny z mála, kteří se zachránili z koncentračního tábora v Terezíně. „Zlínský židovský hřbitov byl zanedbávaný, takže člověk ani nevěděl, že tady nějaký hřbitov je,“ dodal Bobák.